Liander zoekt partners flexilibiteitsmarkt Nijmegen

Liander zoekt slimme oplossingen

Liander zoekt oplossingen flexilibiteit Nijmegen
Liander denkt met een combinatievan alternatieven de stroomvoorziening in Noord de komende vijf jaar te garanderen. ,,Je moet het zien als een tijdelijke oplossing. In de tussentijd zoeken we naar een structurele oplossing.’

Liander zoekt slimme oplossingen om stroom te blijven garanderen. Door de toenemende hoeveelheid hernieuwbare energie, wordt het net in Nijmegen noord zwaar belast.

Maar om nou gelijk zwaardere kabels te gaan leggen vindt Liander een te gemakkelijke route. Daarom gaat de Netbeheerder op zoek naar slimme oplossingen die bijdragen aan balans op het net.

Slimme oplossingen

Ten noorden van Nijmegen is het druk op het net. De uitbreiding van bedrijventerreinen, een nieuwe woonwijk, een nieuw windmolenpark en een zonnepark met 22.000 panelen zorgen voor veel netbelasting. Om probleemloos stroom te kunnen blijven gebruiken, is het hoog tijd om nieuwe oplossingen uit te testen. Liander wil ruimte geven aan experimenten met slimme oplossingen die zorgen voor balans op het net en zoekt daar partners voor.

Flexibiliteit kan een meer betaalbaar alternatief zijn voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen onnodige investeringen in het net worden voorkomen en de  energievoorziening ook in de toekomst voor Nederlanders betaalbaar worden gehouden.

“Nijmegen Noord is een voorbeeld van waar we in heel Nederland mee te maken krijgen”, zegt een woordvoerder van Liander. Het net  is robuust maar we moeten een net hebben dat kan inspelen op pieken en dalen.

Liander zoekt naar nieuwe oplossingen om het net betaalbaarder aan te passen dan de klassieke manier van netverzwaring. Liander vraagt partijen om hun oplossingen te komen testen in Nijmegen Noord.

 

Balans op het Net

Door vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen wil de netbeheerder onderzoeken of de klassieke manier om netten te verzwaren voorkomen kan worden.

Een veranderende energievoorziening

De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens, die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. Consumenten en bedrijven gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik, of om onderling uit te wisselen. Deze ontwikkelingen kunnen echter leiden tot hogere kosten in het energiesysteem.

  1. Ten eerste kunnen er stroompieken ontstaan waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is.
    De klassieke manier om dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat brengt kosten met zich mee.
  2. Ten tweede worden vraag en aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar door het fluctuerende karakter van zonne- en windenergie.
    Hierdoor kan soms een tekort en soms een overschot aan stroom zijn. Het effect is dat de stroomprijzen meer zullen fluctueren.

Een markt voor flexibiliteit

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het elektriciteitssysteem flexibeler worden. Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Een flexibiliteitsmarkt is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van duurzame energie en transport ervan.

 

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties