kas als energiebron

‘Kas als Energiebron’ versterkt met 13 projecten

Voor het programma 'Kas als Energiebron' zijn 13 projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland.

 
 views 
hybride warmtepompen

050 hybride warmtepompen

In 50 Groningse huishoudens worden hybride warmtepompen icm moderne HR-ketels getest op besparing op het gebied van energie, CO2 en kosten.

 
 views 
Zonneboiler, Zebulon

050 Zon

50 zonneboilers van een nieuwe generatie zijn in de gemeente Groningen geplaatst bij verschillende gezin-samenstellingen.

 
 views 
brandstofcel, HRE ketel, Arnhem, gemeente gelderland, Gasterra, CO2, Electriciteit

10.000 HRe ketels

10.000 HRe ketels voor de provincie Gelderland. GasTerra wekt decentraal elektriciteit op met groen gas met een rendement van ca. 100%

 
 views 
100.000 EV’s in 2020

100.000 EV’s in 2020

100.000 EV's in 2020 is het doel van de provincie Brabant. 100.000 EV's in 2020 is een uitwerking van diverse proefprojecten.

 
 views 
1000 slimme huishoudens

1000 slimme huishoudens

Hoe maakt de slimme meter huishoudens slimmer? 1000 slimme huishoudens krijgen met real-time informatie over het eigen energieverbruik, gekoppeld aan maatadvies, kansen om hun energieverbruik aan te p

 
 views 
109 energieneutrale huizen in Soesterberg

109 NOM huizen Soesterberg

In Soesterberg worden 109 rijwoningen energieneutraal gemaakt. De huizen leveren een energiebesparing van circa circa 142.790 m3 gas en 323.730 kWh.

 
 views 
VNG energieatlas woningen

130 NOM woningen Maarssen

In Maarssen worden 130 rijwoningen energieneutraal gemaakt. De huizen zijn gebouwd tussen 1946 – 1965 en leveren een besparing van circa 170.000 m3 gas en 386.100 kWh op.

 
 views 
14 Eindhovense SmartLofts

14 ‘Live the Future’ SmartLofts

14 SmartLofts in Eindhoven krijgen groene energie op gelijkstroom en voorzien door zonnepanelen en een batterij. IoT reguleert de energie.

 
 views 
Nieuw Buinen wordt Energieneutraal

176 huizen energieneutraal in Nieuw Buinen

In Nieuw Buinen en Stadskanaal worden 176 jaren ´70 woningen energieneutraal. De huizen leveren een besparing van circa 230.560 m3 gas en 522.720 kWh op.

 
 views 
Klachten over Nul-op-de-Meter woningen in Tilburg

18 Nul-op-de-Meter huurwoningen in Tilburg

In de Tilburgse Le Sage ten Broekstraat leverde Ballast Nedam en Woningcorporatie Tiwos in 2015, 18 Nul-Op-de-Meter (NOM) jaren vijftig woningen op. De verbouwing duurde 1 dag.

 
 views 
heerhugowaard NOM woning

180 NOM huizen Heerhugowaard

In Heerhugowaard worden 180 huizen omgebouwd naar Nul-op-de-Meter (NOM) woningen. Ze leveren een besparing van circa 235.800 m3 gas en 534.600 kWh op.

 
 views 
aardbeving proof NOM huizen in loppersum

1800 aardbeving proof NOM huizen in Loppersum

Met zware stalen binten tegen de gevels versterkt BAM vijf woningen in Loppersum tegen een aardbeving. Tegelijkertijd worden ze energieneutraal gemaakt. De huizen leveren een besparing van circa 2.358

 
 views 
200 NOM huizen in Soest

200 NOM huizen Soest

In Soest worden 200 huizen energieneutraal gemaakt. De huizen zijn gebouwd tussen 1946 – 1965 en leveren een besparing van circa 262.000 m3 gas en 594.000 kWh op.

 
 views 
3D Caps

3D CAPS – Accelerating CCS Technologies

The project 3D-CAPS targets a productivity increase of an order of magnitude in two sorbent-based technologies for CCS. This will lead to a substantial decrease in overall equipment size and costs.

 
 views 

3MW batterij uitbreiding Prinses Alexia Windpark

Het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde, ook wel ‘De Zuidlob’ genaamd, wordt voorzien van 3MW Lithium-Ion gebruikte autobatterijen.

 
 views 
400 kW batterij voor EV op Jaarbeurs Utrecht

400 kW batterij voor EV op Jaarbeurs Utrecht

Op P4 van de Jaarbeurs in Utrecht komt een 400 kW Tesla batterij die opgeladen wordt met stroom uit de zonnepanelen en de laadpalen van stroom voorziet.

 
 views 
Woningen in Emmen worden energieneutraal

60 NOM woningen Emmen

In Emmen worden 60 woningen energieneutraal gemaakt. De huizen leveren een energiebesparing van circa 170.000 m3 gas en 386.100 kWh op.

 
 views 
Aardwarmtecentrale Leeuwarden

Aardwarmtecentrale verwarmt Leeuwarden

De aardwarmtecentrale van Leeuwarden moet begin 2019 in bedrijf gaan. De centrale komt bij het WTC te staan en kost tussen de 30 en 40 miljoen euro.

 
 views 
ACORN

ACORN compleet CCS-systeem in Schotland

Acorn will use the unique combination of legacy circumstances in North East Scotland to engineer a minimum viable full chain carbon capture, transport and offshore storage project to initiate CCS in t

 
 views 
Adsorptiewarmtepomp technologie, IEA Heat Pump Conference

Adsorptiewarmtepomp

De korte termijn focus ligt op de toepassing als gas adsorptiewarmtepomp, werkend met lucht/water en dus gericht op de bestaande bouw.

 
 views 

AH2PD hoge druk biovergisting met H2

Test effectiviteit en efficiency van gecombineerde hoge druk biovergisting met H2 en CO2 voor biogas met hoge concentratie methaan

 
 views 
Align CCUS

ALIGN om grootschalige efficiënte toepassing van CCUS-technologieën in 2025 mogelijk te maken

The multi-partner ALIGN CCUS project unites science and industry in a shared goal of transforming six European industrial regions into economically robust, low-carbon centres by 2025.

 
 views 
AMDIS - Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV yield

AMDIS Zonnestroomtechnologie

Het doel van AMDIS is de ontwikkeling en validering van een automatisch methode die problemen met Zon-PV systemen signaleert zodat ze worden opgelost.

 
 views 
Amsterdam Smart City, Smart Offices

Amsterdam Smart City

In Amsterdam worden 10.000 huishoudens door een smart grid gevoed. In dit grid zijn computers en sensoren in de knooppunten van het net geplaatst.

 
 views 
Archypel waterstof brandstofcel

Archypel

Archypel richt zich op het uitwerken van de techniek voor kleinschalig energieopslag met waterstof en de commerciële haalbaarheid van zo’n systeem.

 
 views 
Attero Groene Stoom Hub Odiapeel

Attero Groene Stoom Hub Odiapeel

Attero maakt stoom met houtzeefsel uit compost. Het stoken van hout krijgt veel kritiek van milieuorganisaties en politici: " We gaan toch geen bossen kappen om in ketels te stoken?"

 
 views 
EASI Autonome Energiewijk II

Autonome Energiewijk II

Autonome Energiewijk II: Een technisch en IT ontwerp van een autonome wijk voor de komende vijf jaar op basis van de wensen van de wijk

 
 views 
BE+ Bedrijventerrein

BE+ Bedrijventerrein

Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) verduurzaamt bedrijventerreinen in Nederland. Doel: Het bedrijventerrein wordt energiepositief en CO2 neutraal.

 
 views 
big battery box

Big Battery Box

De Big Battery Box biedt energieopslag in grote vermogens is nu ook beschikbaar voor tijdelijke projecten op wisselende locaties. Bredenoord introduceerde in juli 2018 de Big Battery Box op het terrei

 
 views 
Biogas Brabantse Delta verwarmt Breda

Biogas Brabantse Delta verwarmt Breda

Met biogas, opwekt tijdens het zuiveren van rioolwater verwarmt Waterschap Brabantse Delta een wijk in Breda. Besparing: 650.000 m3 aardgas per jaar.

 
 views 
BioGas Hub Twente

BioGas Hub met boeren

BioGas Hub - Burger initiatief van 21 boeren bedrijven om biogas te gaan produceren met mestvergisting, geen co-substraten.

 
 views 
Biogasnetwerk Twente

Biogasnetwerk Twente

Het Biogasnetwerk Twente: ransport van ruw biogas van producent naar de centrale opwerkinstallatie, wordt groen gas, geschikt voor het gastransportnetwerk.

 
 views 
Biogasrotonde Zeewolde

Biogasrotonde Zeewolde

Biogasrotonde Zeewolde: 2 bio-warmtekrachtkoppelingen obv biogas door vergisting van koemest. Biogas wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen verbruik.

 
 views 
Bothoven wordt zelfvoorzienend

Bothoven wordt zelfvoorzienend

Bothoven - een wijk in Enschede - wil in 2040 zelfvoorzienend zijn. Dankzij een slim net wil men vraag en aanbod van energiebronnen aan elkaar koppelen.

 
 views 
Brainport development SG: Airey wijk

Brainport development SG: Airey wijk

In co-creatie zijn in de Aireywijk in Eindhoven 115 woningen klaargemaakt ten behoeve van de verduurzaming van de wijk op basis van 5 configuraties

 
 views 

Buurkracht

Buurkracht helpt buurtbewoners om grip te krijgen op hun energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen.

 
 views 
buurtbatterij rijsenhout

Buurtbatterij Rijsenhout

In Rijsenhout hebben Liander en Tegenstroom een buurtbatterij geplaatst. Bewoners krijgen binnenkort eigen opgewekte zonne-energie via de buurtbatterij.

 
 views 

BZO Community-flex

BZO Community-flex is een project op zoek naar meer flexibel gebruik van energie van bedrijven op het bedrijvenpark Groningen Zuidoost. Het project is officieel van start gegaan in januari 2015. Eers

 
 views 
Transforming Modeling, Cerise SG

CERISE-SG

Het project CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) richt zich op interoperabiliteit, toegespitst op informatiekoppelingen van smart grids

 
 views 
60-cell format modules

CHAMP 60-cell format modules

CHAMP - World Champion 60 pv-cell format modules - integrate industrially viable bifacial and back contact cell technology.

 
 views 
Logo City-zen

City-zen New Urban Energy

In City-zen ontwikkelen de projectpartners, samenwerkingsmodellen en methodes voor de ontwikkeling van Smart Cities. Bewoners in wijken in Amsterdam en Grenoble (FR) streven ernaar om energieneutraal

 
 views 

Cloud Power Texel, demonstratie van het Cloud Power concept

Op het eiland Texel bestaat reeds een groep van deze actieve betrokken die zich hebben georganiseerd in de coöperatie TexelEnergie. Hun doel is om hun energievoorziening in 2020 volledig zelfvoorzien

 
 views 
CO2 Smart Grid

CO2 Smart Grid

CO2 Smart Grid wil oplossingen bieden om de Nederlandse emissiereductie te verminderen met 85 to 90% in 2050 ten opzichte van 1990. Bouwstof voor de Nederlandse Economie

 
 views 
COMPASS for PV

COMPASS for PV

COMPASS explores, combines, and demonstrates high-performance and manufacturability of such novel, high-potential passivating contact materials for PV

 
 views 
V-storage megabatterij

COOP Store – Cooperative sustainable business models for storage

COOP Store voorziet in de bouw van een zonnepark van 1,2 MWp en een buurtbatterij. Dit zonnepark krijgt door de aanwezigheid van energieopslag de mogelijkheid om meer vermogen in te voeden op een kle

 
 views 

Couperus Smart Grid

Coupersus stemt de vraag en aanbod van energie van warmtepompen beter op elkaar af met behulp van de PowerMatcher. Couperus toont de flexibiliteit van energieverbruik aan in een appartementencomplex m

 
 views 
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

CSGriP – Cellular SG Platform

Het CSGriP-project onderzoekt en ontwikkelt een netconcept waarin deelnetten op distributieniveau grotendeels zelfvoorzienend en zelfregulerend opereren.

 
 views 
Spectre

Cyber Security

Cyber Security: a fundamental basis for Smart Grids onderzoekt we de digitale veiligheid van smart grids kunnen verbeteren.

 
 views 
Datacenter High Tech Campus WarmteRing

Datacenter High Tech Campus WarmteRing

KPN’s nieuwste datacenter op de High Tech Campus in Eindhoven, gebruikt 100% duurzaam opgewekte groene energie en is aangesloten op de campus warmtering

 
 views 
Smart Grid in Balans

De kunst van het optimaliseren

Door de introductie van ICT, een middels agent technologie ondersteund energie management platform, als koppeling tussen het Smart Grid en de gebouwbeheer/home automation systemen van de gebouwde omge

 
 views 
Den Haag verwarmt met aardwarmte

Den Haag verwarmt met aardwarmte

In Den Haag Zuidwest wordt geothermische warmte van 75C gewonnen, genoeg voor 4.000 woningen en 20.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

 
 views 
Detect

DETECT managen risico op CO2-lekkage langs breuken

DETECT richt zich op richtlijnen en technologie om het risico op CO2-lekkage langs breuken te managen. Dit project wordt gecoördineerd door Shell Global Solutions International.

 
 views 
‘AC or DC: Who wins the battle!’

DID: Domestic Intelligent DC

DID Grid - Domestic Intelligent DC Grid - ICT technology in a domestic grid and uses a voltage that can be directly coupled to the DC bus of the latest generation of electric and plug-in hybrid vehicl

 
 views 
Duurzaam Ameland Power2Gas

Duurzaam Ameland Gaswarmtepompen

Eneco voert op Ameland een proefproject met twee gaswarmtepompen uit. Deze worden gebruikt voor de verwarming én koeling van het Kennis en Innovatiecentrum (KIC) op Ameland.

 
 views 
Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

Op Ameland is een start gemaakt met de uitrol van 45 hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Deze warmtepompen worden onderdeel van het smart grid op het eiland.

 
 views 

Duurzaam Ameland methaan brandstofcellen

Brandstofcellen. Op Ameland zijn 45 brandstofcellen (2 kWe) geplaatst die onderdeel gaan worden van het smart grid op Ameland. De brandstofcellen zijn op afstand aan te sturen.

 
 views 
Duurzaam Ameland Power2Gas

Duurzaam Ameland Power2Gas

Zonenergie is op Ameland omgezet in waterstof en daarna geïnjecteerd in een klein aardgasnet. Power2Gas resultaat: bijmengen tot 20% is geen probleem.

 
 views 
Duurzaam Ameland Zonnepark

Duurzaam Ameland Zonnepark

Zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf in de Ballumerbocht. In 2014 zijn er 105 zonnepanelen aangebracht, met een verwachte opbrengst van 25.372 kWh per jaar.

 
 views 
duwaal vuilniswagen op waterstof

Duwaal – Waterstof voor vuilniswagens

Duwaal is een project waarin binnen 3 jaar, honderd vuilniswagens op waterstof via een brandstofcel moeten rijden in Noord- Holland.

 
 views 
Klaar voor Groen Gas

Dynamisch drukmanagement

Dynamisch drukmanagement maakt handig gebruik van de opslagfunctie van het gasnetwerk en het verbruiksgedrag van onze klanten.

 
 views 
E-balance

E-balance

E-balance goal: Introducing intelligent solutions that combine the control of energy production and consumption helps to achieve the best efficiency.

 
 views 
Stedelijke duurzame mobiliteit

E-Harbours Zaanstad

E-Harbours Zaanstad or 'Green power to heat' was the cooperation with different stakeholders on the development of a “smart and open energy system”.

 
 views 
EASI Autonome Energiewijk II

EASI Autonome Micro Grids

EASI: Energy Autonomous Smart Micro Grids. Het micro grid moet kunnen overschakelen naar en van het hoofdnet. Hiervoor wordt besturingssysteem ontwikkeld.

 
 views 
ebus

eBus Living Lab

eBus Living Lab - verschillende elektrische bussen worden in de praktijk getest en zo wordt beoordeeld welke bus het meest duurzaam is (zero emission).

 
 views 
ECOBASE CO2 opslag

ECOBASE CO2 opslag

ECOBASE richt zich op CO2-opslag in combinatie met olieproductie in Zuidoost-Europa. How can CO2 -EOR support development of CCS in Romania, Turkey, Greece? What are relevant volumes of CO2 for CCU?

 
 views 
EcoGrid System Balancing

Ecogrid

The EcoGrid EU test participants have been invited to training sessions in Villa Smart. A team give advice regarding their role and the new equipment.

 
 views 

EcoNexis Huis

Het EcoNexis huis in Zwolle is het eerste huis in Nederland waar u nu al kunt ervaren hoe een slim energienet of ‘smart grid’ straks in een doorsnee huishouden werken.

 
 views 
Ecovat Netbalanceringssysteem

Ecovat Netbalanceringssysteem

Collectieve net-balancering door elektrisch–thermische conversie en energieopslag

 
 views 
Nul-op-de-Meter woningen in Groningen

Eerste portiek etagewoningen naar nul-op-de-meter

In de Groningse wijk Paddepoel zijn de eerste 48 portiek etagewoningen opgeleverd die gerenoveerd zijn naar nul-op-de-meter.

 
 views 
Elegancy

ELEGANCY CCS en waterstofgas om CO2-uitstoot te verminderen

Building on the ground-breaking findings of the DYNAMIS project, ELEGANCY R&D will provide innovative, cutting edge solutions to key technical challenges for H2-CCS chains – on both a systems and co

 
 views 
energie-in-beeld

Energie in Beeld

Energie in Beeld is voor gemeenten en provincies met Enexis, Liander, Stedin of Cogas als netbeheerder. Reacties op uw klimaatbeleid worden zichtbaar.

 
 views 
EnergieAtlas

EnergieAtlas

De Amsterdamse EnergieAtlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en groene energiebronnen in de stad bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs per blok.

 
 views 
Energietransitieplan Loppersum

Energietransitieplan Loppersum

Er is een energietransitieplan opgesteld dat Loppersum verder moet verduurzamen. Bewoners worden geholpen met energiebesparing en eigen energieopwek

 
 views 
PowerMatching City

Energy Behavior in Student Hotels

Energie besparen als anderen de rekening betalen: dat is de uitdaging van het onderzoek in Student Hotels TESA113012. In dit project worden diverse veldexperimenten naar gedragsaspecten van energiebes

 
 views 
Energy in the Build Environment

Energy in the Build Environment

The Energy in the Build Environment (EBE) research sets goal for highly energy efficient buildings which are affordable and improve the quality of life.

 
 views 
Onbalans reductie door energy pooling Eboilers

Energy pooling Eboilers

Onbalans reductie door energy pooling Eboilers. Dat is het doel van dit initiatief: een samenwerking tussen Peeeks en Eneco.

 
 views 
Energysense

EnergySense onderzoekt energiegedrag

Energysense is a high-quality knowledge infrastructure that will grow to include data from households. 10,000 households, 10 years, 1 complex infrastructure

 
 views 
EnSO Energy Smart Offices

EnSO: Energy Smart Offices

he EnSO project will develop a scalable energy-aware framework that incorporates dynamic occupant activity recognition and building context knowledge.

 
 views 

EnTranCe, Groninger proeftuin voor energiesystemen van de toekomst

Een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe is de proeftuin voor toegepast onderzoek: het Energy Transition Centre (EnTranCe)

 
 views 
Slim laden, de Brabantse Aanpak

EVANDER: Elektrisch vervoer en decentraal energie opwekken

Met een slim elektriciteits­netwerk gebaseerd op lokaal opgewekte zonenergie stimuleert EVANDER elektrisch vervoer in een proeftuin in Eindhoven.

 
 views 
FCR pilot Tennet met Senfal

EVPV Grid

Het EVPV Grid (Electrical Vehicle supported Smart Grid) project ontwikkelt spanningsconversie en energiemanagement technologie.

 
 views 

EWEB 2.0 bij ECW Netwerk

EWEB 2.0 realiseert dat elektriciteit, gas en geothermische energie bijna real time en geautomatiseerd worden verhandeld tussen de deelnemers.

 
 views 
FITS Façade panel with invisible thermal solar collector

FITS PV gevelpanelen

Het project ‘FITS’ wil een gevelpaneel voor gebouwen ontwikkelen met een onzichtbare geïntegreerde thermische zonnecollector

 
 views 
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Flexibele elektriciteitsnetten voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen

Dit project gaat op zoek naar een nieuwe architectuur voor het elektriciteitsnet op wijkniveau. Dat moet voldoende flexibel zijn om de aansluiting van nog veel meer decentrale opwekkers mogelijk te ma

 
 views 
Smart Grid in Balans

Flexible and Future Power Links for Smart Grids

DC link geeft ’netbeheerders tegen aanvaardbare kosten een beproefd middel om de flexibiliteit en controle binnen de lagere spanningsniveaus van hun distributienetten te verhogen.

 
 views 
Switch2SmartGrids, TESG114008

FlexiForFuture (ADAPNER)

Flexiforfuture biedt inzichten in haalbaarheid van flexibiliteitsconcepten gebaseerd op reële data (Entrance) synergie tussen modelvorming en praktische ontwikkeling.

 
 views 
FlexiGrow

FlexiGrow optimale wijkwarmte

FlexiGrow bepaalt welke omstandigheden ideaal zijn voor de twee systemen: 'micro-CHP' en 'elektrische warmtepompen' op wijkniveau.

 
 views 
Grote Gasprojecten

Flexnet: ‘intelligent grids in gas’

Flexnet: 'intelligent grids in gas' realiseert de basis technologie gericht op de mix van energiebronnen in een Flexnet Entrance in proefopstellingen.

 
 views 

FlexNode

FlexNode ontwikkelt een multi-inzetbare reversibele brandstofcel (RBC) inclusief proof of concept en voorbereidingen voor de marktuitrol.

 
 views 
Flexible and future power links for smart grids (FLINK)

FLINK – Flexible power links

Flexible and future power links for smart grids (FLINK), onderzoekt netbalancering en vermogensalgoritmes voor optimaal supply/demand management.

 
 views 
Slim laden, de Brabantse Aanpak

Free Choice Supplier

Free Choice Supplier: Onderzocht wordt hoe schaalgrootte gecreëerd kan worden zodat de gecombineerde flexibiliteit van meerdere elektrische auto’s ingezet kan worden op de onbalansmarkt.

 
 views 
Waterstof door gaspijpleiding in Zeeland

Gaspijpleiding voor waterstof

Dow Benelux, Yara en ICL-IP Terneuzen gaan onderling waterstof uitwisselen via een bestaande gaspijpleiding van Gasunie, onder het Kanaal bij Terneuzen.

 
 views 
GaSTech will investigate four gas switching technologies

GaSTech gas switching-technologieën om CO2 af te vangen

GaSTech will investigate four gas switching technologies: combustion, reforming, water splitting and oxygen production. The clear similarities between these processes will allow for efficient parallel

 
 views 

Geïntegreerde micro-wkk’s als Virtual Power Plant

Via dit demonstratieproject wil N.V. Nederlandse Gasunie de ontwikkeling en implementatie van een virtual power plant stimuleren waarmee micro-wkk's centraal aangestuurd kunnen worden.

 
 views 
Geothermie Mol

Geothermie Mol

Geothermie komt beschikbaar voor 20.000 huishoudens in Mol (Belgie). Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux. Daldrup-Smet is gestart met de tweede diepe boring gestart.

 
 views 
Geothermie Vierpolders

Geothermie Vierpolders

In Vierpolders werken 8 glastuinbouwbedrijven in Brielle samen aan geothermie voor de warmtevoorziening van de kassen.

 
 views 
Green Grid GG

GG – Green Grid

Green Grid (GG) project richt zich op een integrale aanpak van warmte-, elektriciteits-, groen gas-, CO2- en afvalstromen in de tuinbouwsector.

 
 views 
Energy Island Goeree Overflakkee

Goeree Overflakkee wordt een energy island

Goeree Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieleverancier te zijn. De overtollige energie wordt omgezet in waterstof via H2G-O

 
 views 

Goese Proeftuin: Nieuwbouwwijk met warmtenet

In de Goese Proeftuin worden slimme energieconcepten beproeven om de energielasten voor bewoners te beperken.

 
 views 
Green eMotion

Green eMotion

Het Green eMotion project, gestart in 2011, ontwikkelde en onderzocht een gebruiksvriendelijk framework voor Green Electro mobility in Europa.

 
 views 
Greenport Venlo

Greenport Venlo

Greenport Venlo is na het Westland het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Om het gebied voor bedrijven aantrekkelijk te maken, moet de energievoorziening zo goedkoop mogelijk en duurzaam zijn, vindt

 
 views 
GridFriends, drijvende CO2-neutraal woonwijk

GridFriends, drijvende CO2-neutraal woonwijk

De Amsterdamse drijvende woonwijk is samen met een CO2-neutraal wooncomplex in Keulen onderdeel van het onderzoeksproject GridFriends

 
 views 
raakpro

Groen Gas Booster

De Groen Gas Booster verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag.

 
 views 
Klaar voor Groen Gas

Groen Gas uit afval

Groen Gas uit afval: afvalverwerkers, rioolwaterzuiveringen en agrarische bedrijven produceren allemaal methaanrijk biogas, wat lokaal ingezet kan worden.

 
 views 
Groen WarmteNet Limburg

Groen WarmteNet Limburg

Groen WarmteNet Limburg: 500 huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen en 9 bedrijven worden in 2017 aangesloten op Het Groene WarmeNet. Later volgen aansluitingen in de gemeenten Stein en Beek.

 
 views 
growders

GROWDERS – grid connected storage

Within the GROWDERS project, 2 L-ion batteries an a flywheel are designed, built and combined with an energy storage inverter and a control unit.

 
 views 
H2Share waterstof truck

H2Share WaterstofTruck

H2Share werkt aan de ontwikkeling van een heavy duty waterstof vrachtwagen en een mobiel waterstoftankstation. H2Share is een EU-Interreg project

 
 views 

HarvestaGG

Met gras bioLNG produceren en afzetten in de mobiliteitsector (vrachtwagens).

 
 views 
Heatmatcher IDEGO Hero Balancer

Heatmatcher – Multi commodity matching

Heatmatcher - Multi commodity matching. een innovatieve regeling voor duurzame energiesystemen, die de maximale benutting van duurzame warmte regelt.

 
 views 
Heerhugowaard: Stad van de zon

Heerhugowaard: Stad van de zon

Deze proeftuin, die gerealiseerd wordt in Heerhugowaard, richt zich op het potentieel van de bestaande bouw in Nederland waarbij gas- en elektriciteitstoepassingen met elkaar in concurrentie worden ge

 
 views 
Tijdens piekmomenten kan TenneT de balans bijsturen door de laadpunten iets langzamer te laten laden

Helmond All Electric Street

Als onderdeel van het project Helmond All-Electric Street (HAES) van de beleidsafdeling Economie en Cultuur (SE.EC) is onderzocht hoe de houding van Helmonders is ten aanzien van elektrisch vervoer en

 
 views 
Herman breidt uit: stroomsturing vraag & aanbod

Herman Smart Grids

Herman Smart Grids: fysieke stroomsturing. Het project is uitgebreid met experimenten met het aansturen van boilers/warmtepompen en accu's.

 
 views 
Slim laden, de Brabantse Aanpak

High Tech Campus: world’s smartest grid!

High Tech Campus Eindhoven is het eerste grootschalige Smart Grid in Nederland op een kantorenlocatie met deelnemende particulieren & bedrijven gericht op elektrisch vervoer.

 
 views 
HighTech Campus, VIBe initiative

HighTech Campus: the world’s smartest grid!

HighTech Campus: open innovatieplatform ontwikkeld voor 200 elektrische voertuigen met bijhorende infrastructuur, lokale opwekking en gebouwinstallaties.

 
 views 
Hof van Twente

Hof van Twente wordt klimaatneutraal

'Hof van Twente' heeft een heldere route om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Projecten zorgen ervoor dat de gemeente zelfvoorzienend gaat worden.

 
 views 

Hoog Dalem: all electric wijk

In de Gorinchemse wijk Hoog Dalem wordt onderzocht hoe ze de energie maximaal kunnen benutten via energieopslag bij de woning of in de wijk.

 
 views 
Hoogspanning Eemshaven 380 kV

Hoogspanning Eemshaven 380 kV

TenneT wil de huidige hoogspanning masten vervangen door masten met een compacter magneetveld tussen Eemshaven en Vierverlaten.

 
 views 
Hotel BREEZE

Hotel BREEZE

Bronsema Consult ontwierp het EWF concept dat nu uitgevoerd wordt in Hotel Breeze. Het Breeze hotel wordt hiermee het eerste zero-energy hotel ter wereld.

 
 views 

Houthaven Amsterdam

Gemeente, collectieven, particulieren en ontwikkelaars hebben samen afgesproken dat de Houthaven een 100% klimaatneutrale wijk moet worden.

 
 views 
Hybride opslag 1MW vliegwiel en accu’s

Hybride opslag 1MW vliegwiel en accu’s

Hybride energieopslag met een supersnel 1 mw vliegwiel en langzame accu's. Daarmee gaat S4 Energy de balans in het net houden.

 
 views 
i-Balance brengt balans aan op het Net

i-Balance zorgt voor Netbalans

i-Balance brengt balans op het Net. Balans in de productie en consumptie van energie, balans in controleerbare en niet controleerbare energiebronnen.

 
 views 
Heatmatcher IDEGO Hero Balancer

IDEGO energiebeheersysteem voor gebouwen

IDEGO ontwikkelde een slim zelfsturend systeem dat de meest comfortabele, duurzame en economisch gunstige wijze van energieopwekking voor gebouwen bepaalt.

 
 views 
IJburg smart grid fase 2

IJburg fase 2

IJburg moet klimaatneutraal. O.a. door veel hernieuwbare energie op te wekken. Hoe houdt het Net zich? IJburg 2 onderzoekt de mogelijkheden voor netbalans.

 
 views 

Intelligent Netwerk Zeewolde

In de gemeente opgewekte duurzame elektriciteit uit zon, wind en biomassa volledig lokaal gebruiken, door deze te koppelen aan bestuurbaar gemaakte energievraag van woningen en bedrijven.

 
 views 
Warmtenet

Intelligent warmtenet campus TU Delft

Intelligent Warmtenet campus TU Delft optimaliseert het warmtenet voor 29 gebouwen van de Technische Universiteit Delft, inclusief geothermie.

 
 views 
Energy management strategies for interconnected smart microgrids

Interconnected smart microgrids

Interconnected smart microgrids proposes a unified approach to the modeling, control and energy management of interconnected ac and dc microgrids.

 
 views 
INTERFACE Strijp-S

Interface: living lab voor Flex

INTERFACE richt zich op systeemintegratie in de energievoorziening. Ofwel: hoe kunnen we in een stedelijke omgeving energienetten in elkaar verknopen.

 
 views 
Interflex Smart Charging

Interflex smart charging Strijp S

INTERFLEX is een ‘EU Demonstration project’ met/van Europese netbeheerders. Het doel: aantonen/valideren van smart charging- en opslagprocessen.

 
 views 
Energy made in Arnhem

Interreg NWE: energy made in Arnhem

Arnhem koppelt groene stroom aan elektrisch laden. De groene stroom komt van een lokaal zonnepark of windmolen. Interreg NWE project.

 
 views 
JEM 2.0 Tesla thuisbatterij

JEM 2.0: Jouw EnergieMoment 2.0

De pilot ‘Jouw Energie Moment 2.0’ - JEM 2.0 - draait in Breda en Etten-Leur en ontwikkelt businessmodellen voor verduurzaming van het energienet.

 
 views 
Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument

Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument

Jouw Energiemoment test in wijken in Zwolle en Breda technische, economische en sociale mogelijkheden om energiegebruik van consumenten flexibel én duurzaam te maken.

 
 views 
NKL Nederland

Kennisplatform Anders Laden

Kennisplatform Anders Laden brengt kennis samen over de mogelijkheden van alternatieve laadoplossingen in de praktijk. Waardevolle ervaringen worden verzameld en gedeeld.

 
 views 
Liander, GreenerBuildings KIEM Energieprestaties gebouwenKIEM Energieprestaties gebouwen

KIEM Energieprestaties gebouwen

KIEM - Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen. Hoort bij Energieregelsystemen en -diensten TKI Urban Energy.

 
 views 
Klaar voor Groen Gas

Klaar voor Groen Gas

Klaar voor Groen Gas  wil de transitie naar duurzame energie mogelijk maken. Daarom stimuleert Enexis o.a. ondernemers die groen gas willen leveren aan ons net.

 
 views 
Koempel Energiemanagement

Koempel Energiemanagement

In KOEMPEL wordt onderzocht of vraagsturing van bedrijven een kostenefficiënt alternatief is voor uitbreiden van transformatorcapaciteit.

 
 views 
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Het project KRIS ontwikkelt een open platform om gemeenschappelijk onderdelen te benutten voor verschillende functionaliteiten in één MS/LS-station.

 
 views 
lamilo

LaMiLo: Last Mile Logistics

Het EU LaMiLo project (Last Mile Logistics) streeft naar een efficiëntere en geïntegreerde logistieke aanpak naar en in alle steden van Noordwest-Europa.

 
 views 
ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

Livelab

LiveLab is het expertise- en innovatieplatform voor digitalisering van energienetten.

 
 views 

LochemEnergie pilot onderling stroom verhandelen

LochemEnergy start een op blockchain gebaseerde energiemarktplaats voor het onderling verhandelen van zonnestroom. Deze pilot virtuele ‘energiemarktplaats’ is het eerste project op dit thema maar

 
 views 
Workshop Institutionele drempels elektrische mobiliteit

Logische allocatie EV

Het uiteindelijke doel van logische allocatie is om de oplaadsnelheid van elektrische auto’s massaal te laten meebewegen met de prijs van energie.

 
 views 
smart charging

Lombok Smart Solar Charging

In de Utrechtse wijk Lombok worden autobatterijen van elektrische auto's gebruikt als kleine energiecentrale voor de opslag van zelf opgewekte zonne-energie.

 
 views 
MediaPark circulaire warmte

MediaPark circulaire warmte

Op het MediaPark wordt circulaire verwarming, koude en elektriciteit toegepast. De warmte en koude zorgen voor ruimteverwarming en koeling in studios

 
 views 
Merits thermo battery

Merits thermische batterij

Het Merits project ontwikkelt een compacte rechargeable warmte batterij geschikt voor verwarming, koeling en warm tapwater van woningen.

 
 views 

Micro Biogas vergisting

Determinering snelle biogas elementen op microschaal

 
 views 
Smart Grid in Balans

Microgrid Bronsbergen Zutphen

Op het terrein van Zutphense vakantiepark Bronsbergen heeft netbeheerder Liander een zelfstandige elektriciteitsvoorziening aangelegd, gevoed door ruim 3.000 vierkante meter zonnepanelen op 108 van de

 
 views 
MijnWater cluster installatie

MijnWater: thermisch warmtenetwerk

MijnWater: Sinds 2008 levert energienetwerk warmte en koude uit mijnwater. Water uit 5 bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar zes locaties in Heer

 
 views 

Milena

Vergistingsinstallatie in Alkmaar. Uniform vaststellen van ontwikkelingsfase en ontwikkelingspotentieel van de technologieën die in onderzoek zijn op basis van Technology Readiness Level Assessment (

 
 views 
Monitoring en Beheer Gebouwen

MOBEG – Monitoring, Beheer Gebouwen

Binnen het project wordt de mogelijkheid toegevoegd om apparatuur uit te schakelen om energie te besparen, maar ook om automatische Demand Side Management mogelijk te maken door de Coded Power Box (CP

 
 views 
MODIENET

MODIENET voor bedrijventerreinen

Het MODIENET project is een modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer.

 
 views 
PV SiMS multi agent

Multi Agent controlled Smart Grid

PV Sims: dit project ontwikkelt een gedistribueerde regeltechniek op basis van agents, waarbij een agent zelflerende eigenschappen bezit met betrekking tot het individuele gebruiksprofiel van zijn kla

 
 views 
Nationale EnergieAtlas (NEA)

Nationale EnergieAtlas (NEA)

Op de Nationale EnergieAtlas vindt u kaarten over bestaande traditionele en duurzame energie. De NEA geeft inzicht in de potentie voor verduurzaming.

 
 views 
New gas value chain

New gas value chain

Innovative smart grid solution for the new gas value chain. How can smart grid technologies facilitate the introduction of new gases into the grid?

 
 views 

Noodvermogenpool

Door slimme aansturing en goede afspraken met alle betrokkenen slaagt NL Noodvermogenpool er in om dit te leveren door het combineren van een groot aantal noodstroomaggregaten. Dit op concurrerende wi

 
 views 
Can we nudge consumers to shift their electricity consumption?

Nudging Demand Response, Zaltbommel

Alliander betrok Zaltbommel huishoudens succesvol met de nieuwe aanpak via 'Nudging'. Een besparing van tijd en geld en het levert honderden heel enthousiaste deelnemers op.

 
 views 
OCPI: probleemloos elektrisch laden met je pas in het buitenland

OCPI (Open Charge Point Interface en E-roaming)

OCPI: betalen voor je E-laden met je pas in het buitenland. Europees is er behoefte aan 1 uniforme interface voor toegang voor mobiele apps en websites waarbij je direct bij de laadpaal kunt betalen.

 
 views 
Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data Program

Opportunities and barriers for opening research databases in low carbon energy research

EU-project Opportunities and Barriers Low Carbon Open Data. Hoofddoel: eisen stellen aan nieuwe Horizon 2020 projecten mbt gebruik data derden.

 
 views 
P2A – Power To Ammonia

P2A – Power To Ammonia

P2A - Power to Ammonia. Samen met de TU Delft wil Nuon de gascentrale ombouwen naar een op ammoniac gebaseerde superbatterij: de Magnum.

 
 views 
Pico energie-informatieportaal

PICO energie-informatieportaal

Energie-informatieportaal van PICO is een nieuwe tool om de energietransitie te versnellen. PICO geeft snel en betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau.

 
 views 
Pilot Smart Storage

Pilot Smart Storage

Pilot Smart Storage. In de Etten-Leurse woonwijk De Keen staat al sinds 2012 een buurtbatterij die ongebruikte energie van zonnepanelen opslaat.

 
 views 
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Piloting with 6 PMU’s in a 50kV distribution grid for reliably integrating RES

Project: “Proof of Concept”; implementation of new technology in the grid, study of added value of PMUs via key application, Open Data: involvement of non-contracted alliance partners

 
 views 
Smart Grid in Balans

Pilotproject KITA Haren

This pilot is used to show the possibilities of smart grid control within a neighbourhood.

 
 views 
Liander Power to Flex

Power to Flex – NL/DLD

Power to Flex - een consortium van zeventien bedrijven, hogescholen en overheden uit de Duits-Nederlandse grensregio -verkennen de mogelijkheden voor opslag van energie.

 
 views 

Power to Gas

In Delfzijl wordt binnen twee jaar de eerste grootschalige, volledig geïntegreerde Power-to-Gas-installatie ter wereld gebouwd.

 
 views 
Powermatcher schema

PowerMatcher

De powermatcher berekent het comfort van de klant, het piekscheren van de Netbeheerder en de onbalansreductie van de leverancier

 
 views 
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

PowerMatcher 2.0 – Flexible Power Alliance Network (FAN)

The redesigned PowerMatcher provides easier utilization in smart grids, by grid companies, aggregators and local energy collectives. It also contains a new congestion management tool for electricity g

 
 views 
PowerMatching City

PowerMatching City

PowerMatching City: Klanten kunnen één van de slimme energiediensten gebruiken, voor energiebesparing en lokale energie initiatieven.

 
 views 
hoogkerk, powermatching city, Enexis, Groningen

PowerMatching City 2

De tweede fase van PowerMatching City moet leiden tot de eerste verdienmodellen die flexibele prijzen voor stroom en warmte op elk moment van de dag als uitgangspunt nemen.

 
 views 
PowerParking Lelystad

PowerParking Lelystad

Powerparking, een pilotproject op Lelystad Airport Businesspark, gaat duurzame energiecentrales maken van parkeerterreinen.

 
 views 

PreACT methode om veilige CO2-opslag te monitoren

The main storage-related challenges for accelerated deployment of CCS are capacity, confidence and cost. PreACT is an industry-driven research project with a strong focus on improving strategies for m

 
 views 
PrimAviera Warmteweb

PrimAviera: Tuinbouw op Gelijkspanning

Glastuinbouwgebied PrimAviera krijgt grootschalig toepassen van zonnepanelen, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) en een gelijkspanning-net.

 
 views 
Data privacy

Privacy Enhancing Technologies

The PET project started from an academic conference paper published in 2011 that presented an aggregation protocol designed to protect the privacy of smart meter data.

 
 views 

Proef slim energienetwerk MKB-bedrijventerrein Groningen

Op 1 maart 2016 start in Zuid-Oost Groningen een proef met slimme netten op een mkb-bedrijventerrein. 800 bedrijven gaan een jaar, slim en flexibel om met hun energievraag. Er wordt onderzocht hoeveel

 
 views 

Proeftuin LochemEnergie

Proeftuin LochemEnergie doet praktijkervaring op met het inpassen van decentraal opgewekte duurzame energie in een bestaand net. De coöperatie proeftuin beslaat 250 huishoudens.

 
 views 
Smart Grid in Balans

Proeftuin Rotterdam 75-EV-RO

Het proeftuin Rotterdam project richt zich op de aanschaf en toepassing in een operationele praktijkomgeving van 75 batterij elektrische en plug-in (via het net op te laden) hybride elektrische wegver

 
 views 

Proeftuin zelfvoorzienend Heijplaat

De energieconsumptie verlagen met feedbacksystemen en actieve sturing, zodat de vraag aansluit bij de beschikbare lokaal opgewekte duurzame energie.

 
 views 
Developing a sustainable quick charger powered by the sun Combinatie van snelladers voor EV, li-ion batterijopslag en zonnepanelen: Solar powered Fast Charging station.

Quick charger powered by the sun

Developing a sustainable quick charger powered by the sun. Combinatie van snelladers voor EV, li-ion batterijopslag en zonnepanelen: Solar powered Fast Charging station.

 
 views 
raakpro

RaakPro Bio P2G

RaakPro Bio-P2G gebruikt elektriciteit om waterstof uit water te verkrijgen. De waterstof wordt vervolgens samen met kooldioxide omgezet in methaan.

 
 views 
Randstad 380 kV

Randstad 380 kV

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk tussen Wateringen en Beverwijk dat klaar is voor de toekomst.

 
 views 

Ready Proof of Principle

Realiseren Proof of Principle 5 autonome huishoudens (gesimuleerd). Concept technische autonomie van woningen en consequenties: kosten, middelen, efficiency

 
 views 

Realizing the smart grid

Realizing the smart grid: aligning consumer behavior with technological opportunities. Reliable scenarios for consumer adoption and use.

 
 views 
Restwarmte Amercentrale

Restwarmte Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg levert restwarmte via het Amernet aan huishoudens én bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made

 
 views 
Restwarmte uit rioolwaterzuivering

Restwarmte uit rioolwaterzuivering

De wijk Zuidbroek in Apeldoorn wordt verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij de rioolwaterzuivering installatie, aangevuld met warmte uit biomassa.

 
 views 
Restwarmte verwarmt Enschede

Restwarmte verwarmt Enschede

Het restwarmte net in Enschede verwarmt 7.000 huishoudens en ruim 200 bedrijven. Daaronder zijn de Universiteit Twente en FC Twente’s Grolsch Veste. Vanaf 2018 komen daar Grolsch en bandenfabriek Ap

 
 views 
Restwarmtenet Dordrecht

RestWarmteNet Dordrecht

Dordrecht benut bouwt aan een restwarmtenet vanuit de afvalenergiecentrale HVC voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven in de directe omgeving

 
 views 
Road-infographic

ROAD – Rotterdam Opslag en Afvang Demo

ROAD - het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject is een initiatief van Uniper Benelux en ENGIE: de joint venture Maasvlakte CCS Project C.V.

 
 views 
Roadmap Energietransitie

Roadmap Energy Transition

Roadmap Energy Transition - De regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) wil in 2030 energieneutraal zijn. Alle inwoners zouden hieraan bijdragen

 
 views 
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Routekaart Energieopslag 2030

In november 2013 vroeg Topteam Energie om een advies uit te brengen over ‘Systeemintegratie’. Deze roadmap voor energieopslag met de focus op elektriciteit, is het resultaat.

 
 views 
rozenburg power to gas

Rozenburg, Power-to-Gas Demonstratieproject

Sinds oktober 2014 koken inwoners in Rozenburg op synthetisch (methaan) gas uit waterstof. Het demoproject loopt van 2014 tot 2020.

 
 views 
Samen slim met energie

Samen Slim met Energie

Coöperatie DEH in Haaren (NB) werkt samen met Enexis in ‘Samen Slim met Energie’ aan het mobiliseren van flexibiliteit in het gebruik van elektriciteit.

 
 views 
Sappi verwarmt Maastricht

Sappi verwarmt Maastricht

Papierfabriek Sappi zet zijn restwarmte in voor verwarming en koeling van winkels, appartementen, kantoren en het stadskantoor in Maastricht.

 
 views 
SEC Forecasting Smart Energy Markets

SEC Forecasting Smart Energy Markets

Het SEC onderzoekt en demonstreert via het lopende project 'Proeftuin Smart Energy Collective & Co' (ProSECco) slimme energie netwerken in de praktijk.

 
 views 
seev4city, RWS Seminar Duurzaam Transport

SEEV4City low-carbon economy

SEEV4City supports the transition to a low-carbon economy in Europe’s Cities, combining electric transport, renewable energy and smart energy management.

 
 views 
PowerMatcher 2.0 - Flexible Power Alliance Network (FAN)

Selfhealing Grid

Een van de belangrijkste taken van een netbeheerder is om te zorgen voor een betrouwbaar en efficiënt energietransport nu en in de toekomst. Daarom doet Stedin onderzoek naar mogelijkheden die de duu

 
 views 
SGE: Smart Grid Evolution

SGE: Smart Grid Evolution

Het project Smart Grid Evolution gaat alle noodzakelijke voorbereidingen treffen om de realisatie van een dergelijk grootschalige proeftuin in Nederland mogelijk te maken.

 
 views 
Slim laden, de Brabantse Aanpak

Slim Laden, de Brabantse aanpak

In het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’: innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen samen met gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen.

 
 views 
Slim Wonen Gaasperdam

Slim Wonen Gaasperdam

Met Zon PV projecten en de vervanging van gas als kook- en verwarmingsbron wil de Amsterdamse wijk Gaasperdam naar een lokale energiecoöperatie toegroeien.

 
 views 
SlimEnergienet Heerhugowaard

SlimEnergienet Heerhugowaard

SlimEnergienet - Warmtenet verwarmt bedrijven en huizen in Heerhugowaard met behulp avn elkaars restwarmte. om hun huisvesting te verwarmen en te koelen.

 
 views 
Geerpark Brabant

Slimme netten in Brabant

Geerpark is een wijk waar de woningen worden uitgevoerd met een EPC van 0.4 of beter. De focus wordt aangebracht op de slimme koppeling van de energiesystemen, het realiseren van financieel interessan

 
 views 
E-auto, stekker, mennekes stekker

Smart Charging

Ontwikkelen van een open protocol om Smart Charging mogelijk te maken. Smart Charging is het slim inzetten van de beschikbare netcapaciteit zodat er meer auto's opgeladen kunnen worden dan het net nor

 
 views 
Grote Gasprojecten

Smart Green Gas Grid

Groen gas netsysteem met dynamisch drukmanagement.

 
 views 
Smart Grid in Balans

Smart Grid in Balans

Smart Grid in Balans (SGiB) koppelt het aanbod van decentrale energiebronnen en de vraag naar (groene) energie van elektrisch vervoer in een proefomgeving.

 
 views 

Smart Grid Meppel Energie

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de wijk, genaamd Nieuwveense Landen, is dat de toekomstige bewoners optimaal wooncomfort dienen te krijgen tegen de laagste kosten en minimale belas

 
 views 
SmartGrid Rotterdam

Smart Grid Stadshavens Rotterdam

Rotterdam krijgt een Smart Grid met 20.000 aansluitingen in Merwe-Vierhaven. Het project is uniek door de schaalgrootte: een potentiële nieuwe energiemarkt

 
 views 
Smart Grid V2X Energy & Mobility

Smart Grid V2X Energy & Mobility

Smart Grid V2X Energy & Mobility (V2X): Inzetten van EV's voor een beter energiegridmanagement. Oplossingsrichting: Bi-directioneel laadsysteem gekoppeld aan een slim energiemanagement systeem.

 
 views 

Smart grid: Rendement voor iedereen

Het doel van ‘Smart Grid, Rendement voor Iedereen!’ is: inzicht in succesvolle vraagsturing en in de mate waarin het energieverbruik aangepast kan worden.

 
 views 
Amsterdam Smart City, Smart Offices

Smart Offices

Smart Offices is een proeftuin waarin onderzocht wordt hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van de wisselende prijzen van energie uit duurzame bronnen.

 
 views 
smart grid smart planning

Smart Planning

Smart Planning heeft tot doel om inzicht te krijgen in de baten van Smart Grids voor een efficiënte en effectieve uitrol van smart grids in Nederland.

 
 views 
Smart Power City Apeldoorn

Smart Power City Apeldoorn

In Apeldoorn onderzoekt Liander in het Smart Power City hoe het netwerk zich gedraagt wanneer huishoudens zelf energie opwekken. Intelligent middenspanningsnet

 
 views 
SMARTCOVA - Slimme MarktAansluitingen

SMARTCOVA – Slimme MarktAansluitingen

SMARTCOVA maakt een koppeling op de abstractie laag infrastructuur om het potentieel aan flexibiliteit in vastgoed sneller en goedkoper te ontsluiten.

 
 views 

SmartProofS

Het ontwikkelen en testen van een Smart Power System dat decentrale elektriciteitsopwekkers in onze elektriciteitsvoorziening inpast en aanstuurt.

 
 views 
Social Energy living lab

Social Energy living lab

Social Energy is een living lab voor onderzoek naar de mogelijkheden van slim energiegebruik in samenwerking met de eindgebruiker.

 
 views 
Sociale innovatie Advanced

Sociale innovatie Advanced

Sociale innovatie Advanced - Leveraging on the empirical data and lessons learnt in real Active Demand (AD) experiences develop actionable frameworks

 
 views 
Sofie, een wereld zonder fossiel

Sofie – Open Flexibele Energienetwerken

SOFIE identificeert en valideert essentiële socio-technische factoren en operationele thema’s voor open flexibele energienetwerken

 
 views 
solar forecasting

Solar Forecasting & Smart Grids

De doelstelling van Solar Forecasting & Smart Grids is de ontwikkeling van een 'tool' om de opbrengst van lokale PV-installaties te voorspellen.

 
 views 

Standard Grids, Smart Homes, een ideale combinatie

Flexibiliteit en net balancering zijn de kansen om de netwerkkosten in de hand te houden. Het doel van dit project is om netaansluitingen zo weinig mogelijk te belasten.

 
 views 
Multi-agent Coordination and Preference Modeling

Storage integrated Multi agent controlled Smartgrid

Storage integrated Multi agent controlled Smartgrid. Nodig: new business relationships between electricity consumers, producers and grid operators.

 
 views 
Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Om smart grids ('slimme energie netwerken') te realiseren zijn standaarden noodzakelijk. Deze worden ontwikkeld binnen constant veranderende netwerken van organisaties.

 
 views 
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Studie systeemintegratie – de rol van de eindgebruik

Dit onderzoek richt zich op de toekomstige rol van de eindgebruiker van energie. Hierin komt een aantal vragen aan bod.

 
 views 
Switch2SmartGrids, TESG114008

Switch2SmartGrids, TESG114008

Switch2SmartGrids integreert de Virtuele Synchrone Generator technologie in commerciële PV string-, micro- en batterijomvormers voor netbalans.

 
 views 
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Systeemintegratie – Hybrid Energy Infrastructures

Technological concepts facilitating infrastructural system integration. This study focusses on the value of flexibility that concepts which connect infrastructures can offer and potential barriers tow

 
 views 
Systeemintegratie en de rol van energieopslag

Systeemintegratie en flexibiliteit – Eindrapport Mix Fossiel/Duurzaam

Onderzoeksrapport Topsector Energie - Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening.

 
 views 
TDASA Laagspanning

TDASA – Situational Awareness in Networks

Het TDASA-project richt zich op het ontwikkelen van een methodiek en technologie voor de conditiebepaling van het laagspanningsnet.

 
 views 
topsector energie systeemintegratie

The impact of labelling of green electricity on consumers and environment

The objective of the RES-EM project is to give insights in the technical, economic and societal impacts of the growth in renewable energy given the current as well as alternative designs of the electr

 
 views 
ACM pleit voor nieuwe en aanvullende regelgeving rond data

Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

In dit project wordt verder invulling gegeven aan toegankelijke energie-informatie via een platform met behulp van Open Data Architectuur.

 
 views 

Torrgas – Torrefactie Vergasser

Het door Torrgas geproduceerde syngas is een grondstof voor een groot aantal chemische processen die nu nog afhankelijk zijn van fossiel aardgas.

 
 views 

Trias Westland: proefboring naar aardwarmte

De proefboring van Trias Westland is een uniek aardwarmte project. Voor het eerst boren we in Nederland naar 4 kilometer diepte.

 
 views 
Hermitage, Tussen Kunst & Kas

Tussen Kunst & Kas Restwarmte

De Hermitage gebruikt haar gebufferde warmteoverschot nuttig in plaats van deze af te fakkelen, en de Hortus verbruikt minder gas voor haar CV-ketels. Jaarlijks bespaart de Hortus 77.215 m3 gas.

 
 views 
Groengas uit biomassa: Twenergy

Twenergy

Twence - Het Twentse bio-energiebedrijf Twenergy produceert, transporteert en verwerkt biogas, dat uit organische stoffen wordt gewonnen.

 
 views 
Utrecht het nieuwe centrum

Utrecht Het Nieuwe Centrum

Utrecht Het Nieuwe Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking aan de westkant van Utrecht centrum. Doel: klimaatneutraal gebied.

 
 views 
Arnhem voorbeeld groene stroom gemeente vindt Greenpeace

V-Storage Batterijopslag

V-Storage Batterijopslag transformeert gebruikte busbatterijen in een grote container tot een energiesysteem. V-Storage is een joint venture van de VDL Groep en Scholt Energy Control.

 
 views 
van zon krijg je energie

Van Zon krijg je Energie

Met het educatieve pakket 'Van Zon Krijg Je Energie' wil Enexis basisschoolkinderen op een laagdrempelige, interactieve en speelse manier kennis laten maken met de energie van nu en de toekomst.

 
 views 
Varende Warmte Opslag

Varende Warmte Opslag

Door opslag en vervoer in een schip kan warmte een grote fysieke én tijdsafstand overbruggen. Dat is idee achter het TKI Urban Energy-project 'Varende Warmte'

 
 views 
VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

VIOS: Virtuele Infrastructuur Operating Systeem

Het VIOS project creëert interoperabiliteit van standaarden op het niveau van de virtuele infrastructuur laag uit het lagenmodel van de innovatietafel.

 
 views 
warmco restwarmte buffer

WarmCO2 hergebruik warmte

WarmCO2 hergebruikt industriële restwarmte (1633 TeraJoules per jaar) en rest CO2 voor de verwarming van Kassen in Biopark Terneuzen Zeeuws Vlaanderen.

 
 views 
Warmtecentrum Entrance

Warmtecentrum Entrance

Het warmtecentrum op Entrance moet een bijdrage leveren aan het reduceren van de kosten en het vergroten van de maatschappelijke acceptatie.

 
 views 
Warmtenet Alkmaar

Warmtenet Alkmaar

Het warmtenet Alkmaar wordt gevoed met warmte die overblijft na het verbranden van restafval in de afvalenergiecentrale HVC.

 
 views 
Warmtenet Arnhem

Warmtenet Arnhem

Arnhem, Duiven en Westervoort zijn sinds het najaar van 2014 verbonden aan het warmtenet met de gekoppelde leiding tussen Duiven en Arnhem.

 
 views 
warmtenet Diepenvoorde

Warmtenet Diepenvoorde

Een Energie Uitwisseling Station onttrekt thermische energie aan opgepompt grondwater. Het warmtenet en voorziet 8 kantoren van Diepenvoorde van warmte en koude.

 
 views 
Warmtenet Hengelo

Warmtenet Hengelo

Warmtenet Hengelo levert de stoom die afvalverwerker Twence produceert, aan AkzoNobel. De overblijvende restwarmte is voor industrie, kantoren en woningen.

 
 views 
Warmtenet Moerdijk

Warmtenet Moerdijk

In Moerdijk levert de afval-energiecentrale (AEC) van Attero stoom (9.930 TJ per jaar) aan de warmtekracht centrale van RWE/Essent en deze levert op zijn beurt stoom aan SNC.

 
 views 
Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo

Warmtenet Windmolenbroek

Verduurzaming warmtenet Windmolenbroek Almelo. De warmtekracht installatie wordt door Cogas vervangen door vier houtkachels en mogelijk uitgebreid door aansluiting op een warmterotonde.

 
 views 
Utrecht Warmtenet

Warmtenetwerk Utrecht

Warmtenetwerk Utrecht: 51.000 woningen aangesloten en 2.000 gebouwen zijn aangesloten waaronder heel Hoog Catharijne, zwembaden en vele onderwijsgebouwen.

 
 views 
Warmterivier verwarmt wijk Duindorp in Den Haag

Warmterivier Den Haag

Warmterivier Den Haag gaat restwarmte onttrekken aan de stroom van gezuiverd afvalwater (effluent) om Haagse wijken te verwarmen en koelen.

 
 views 
Warmtestad Groningen

Warmtestad Groningen

WarmteStad voorziet Groningers en bedrijven van hernieuwbare warmte en koude. Een energieneutraal Groningen in 2035 is het doel.

 
 views 
PrimAviera Warmteweb

Warmteweb B3-Hoek

Warmteweb doet onderzoek naar technische haalbaarheid van een te ontwikkelen ‘warmteweb’ op basis van het bestaande warmte- en CO2-net.

 
 views 
Waterstof uit windenergie

Waterstof uit windenergie

Is het produceren van waterstof uit de windenergy van offshore windparken rendabel te maken? Door HYGRO, Composite Agency, ECN, Energy Expo, Energy Valley.

 
 views 
HyStock

WaterstofHub HyStock

HyStock is een installatie van 1 Megawatt (MW) waarin zonenergie wordt omgezet in waterstof. Deze 'aardgasbuffer' biedt kansen voor de energietransitie.

 
 views 

West Orange test EMS

In het project West Orange wordt bij circa 500 huishoudens in Amsterdam een innovatief Energie Management Systeem (EMS) getest.

 
 views 
Windpark Drenthe, Groningen, Hondsrug

Windpark Drenthe, Groningen, Hondsrug

Het windpark in de driehoek Drenthe, Groningen, Hondsrug bestaat uit 45 windmolens van 3 MW. Genoeg om 150.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

 
 views 
Giessenwind

Windpark Giessenwind met energieopslag

De Nederlandse primeur: windenergie met energieopslag. Windpark Giessenwind is het eerste project van Nederland dat windenergie en energieopslag combineert.

 
 views 
Geothermie koelt Ricoh

WKO koelt Ricoh

Ricoh in Den Bosch wordt via WKO verwarmd en gekoeld. Ennatuurlijk ontwierp een bodemopslagsysteem waarbij de vijver zorgt voor evenwicht.

 
 views 
WoonConnect Eindhoven

WoonConnect betrekt bewoners Eindhoven

In Eindhoven is het digitale platform WoonConnect ingezet voor energiebesparende en energieproducerende maatregelen onder bewoners.

 
 views 
WRAPS TATA

WRAPS TATA restwarmteproject

WRAPS: Waste Radiation Heat to Power and Steam is een industrieel restwarmteproject waarin stralingswarmte van Tata Steel wordt omgezet in groene energie.

 
 views 
Zaanstad: oplaadstations voor elektrische auto's met ReloadIT

Zaanstad: oplaadstations voor elektrische auto’s met ReloadIT

Via ' Go Match' maken elektrische auto's van de gemeente Zaanstad zoveel mogelijk direct gebruik van lokaal opgewekte groene energie. Project Onderdeel van EHarbor.

 
 views 
Zoneiland Almere

Zoneiland Almere

Het inmiddels vijfjarige Zoneiland Almere voorziet woningen in Noorderplassen-West van verwarming en warm tapwater. Met 520 zonnepanelen en stadswarmte.

 
 views 
Zonnepark Bronckhorst

Zonnepark Bronckhorst

IN Zonnepark Bronckhorst gaan natuur en duurzaamheid hand in hand. Op het terrein van 7 hectare komt een uniek zonnepark waar mensen kunnen recreëren in de natuur en al wandelend innovatieve toepassi

 
 views 
Zonnepark op Noordzee

Zonnepark op Noordzee

Een consortium van Nederlandse partijen werkt aan een uniek project: ’s werelds eerste drijvende zonnepark op zee. Het zonnepark moet uitkomst bieden voor locaties waar landoppervlakte schaars is, z

 
 views