motie salderingsregeling afgewezen

Motie behoud salderingsregeling afgewezen

motie salderingsregeling afgewezenDe motie voor behoud salderingsregeling heeft het niet gehaald.

Marianne Thieme heeft namens de Partij voor de Dieren in het debat over de regeringsverklaring in november een motie ingediend om de salderingsregeling alsnog te behouden. De motie is afgewezen.

Terugleversubsidie

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd achter het behoud van de mogelijkheden tot salderen voor zonnepaneleneigenaren geschaard. Nu in het regeerakkoord het kabinet de ambitie geformuleerd heeft om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren en te vervangen door een terugleversubsidie, kwam de Partij voor de Dieren tijdens het debat over de regeringsverklaring in verzet.

Premier Rutte ontraadde de motie omdat ‘door kostendaling van zonnepanelen de subsidie op zonnepanelen echt excessief hoog wordt. De regeling versoberen maakt budget vrij voor andere duurzame energieopties of energiebesparingsopties.’

Vanaf 2020 terugleversubsidie als alternatief voor salderingsregeling

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro

Achtergrond van de maatregel om de salderingsregeling aan te passen is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen.

Dit betekent een extra CO2-reductie van 56 megaton.

  • 1 megaton moet hierbij gerealiseerd worden door de uitrol van extra zonne-energieprojecten
  • Een zelfde besparing is weggelegd voor energiezuinige verlichting
  • 4 megaton voor extra wind op zee
  • Het sluiten van de kolencentrales levert 12 megaton op

De nieuwe regeling kost 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. In de eerste 2 jaren van de nieuwe regeling zal de besparing dan ook miniem zijn.

Structureel kan vanaf 2035 volgens het regeerakkoord echter 648 miljoen euro per jaar bespaard worden op de salderingsregeling en kost de nieuwe regeling vanaf 2021 jaarlijks 240 miljoen euro.

Zonnestroom

De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

Zonnewarmte

Overigens besteedt het regeerakkoord ook aandacht aan zonnewarmte. Hierover staat in het document het volgende: ‘Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie. Hiervoor zijn middelen beschikbaar.’

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties