Motivaction Onderzoek: ZON wint Zieltjes

Motivaction Onderzoek: ZON wint Zieltjes

Motivaction Onderzoek: ZON wint Zieltjes
Uit onderzoek blijkt dat consumenten het aandeel hernieuwbare energie nog altijd (veel) te hoog inschatten

Motivaction onderzoek toont aan dat 72% van de Nederlandse huishoudens bereid is zonnepanelen te plaatsen, 78% staat positief tegenover een zonneboiler en meer dan de helft overweegt de woning te isoleren. 

Motivaction

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse burgers naar hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot de energietransitie.

Hetzelfde onderzoek werd in 2015 uitgevoerd en is nu herhaald en waar nodig aangevuld met nieuwe vragen.

Wat opvalt is dat de Nederlander weinig weet (en heeft met) van het energiesysteem van nu. Laat staan het energiesysteem anno 2030.

Het aandeel duurzame energie wordt een factor van bijna acht te hoog ingeschat op 45%.

Interesse is afgenomen

Circa de helft van de Nederlanders (52%) zegt geïnteresseerd te zijn in het onderwerp duurzame energie. In 2015 was dit nog 57%. De urgentie van de energietransitie wordt niet gevoeld. Slechts 20% van de ondervraagden zegt dat er op het gebied van fossiele energie “dringend veranderingen” moeten komen in Nederland, en 32% zegt dat op gebied van ‘natuur, milieu en klimaat’ iets dringend moet veranderen. Bovenaan de prioriteitenlijst van de Nederlander staat ouderenzorg: 66%, gevolgd door criminaliteit en veiligheid (48%).

Het aandeel duurzame energie wordt ingeschat op 45%, ruim 5 procentpunt hoger dan in 2015. Die 45% is een optelsom van de percentages die de Nederlandse burger op elke vorm van hernieuwbare energie plakt. Wordt echter sec gevraagd naar het aandeel duurzame energie, dan komt het antwoord van de ondervraagden uit op 22%. In de Nederlandse energiemix wordt het aandeel zonenergie geschat op 11%. Windmolens op land bezetten volgens de burger 9% van de energiemix, wind op zee 8%.

Aardgas verder in verdomhoekje

Volgens het Motivaction onderzoek raakt aardgas verder in het verdomhoekje: 61% wil dat het aandeel aardgas in de energiemix vermindert. In 2015 was dat nog 50%. Het aandeel aardolie (62%) en steenkool (72%) moet ook slinken, vindt een meerderheid. Een groeiend deel van de Nederlandse bevolking (54%) ziet bovendien het aandeel kernenergie graag verminderen.

In vergelijking met 2015 zijn Nederlanders met name positiever gaan denken over het stimuleren van zonenergie:

 • 87 procent nu versus 77 procent in 2015
 • Ook staat men positief tegenover het verwarmen van woningen en gebouwen met elektriciteit in plaats van met gas
 • Minstens de helft van de Nederlanders is (misschien) bereid om zelf actie te ondernemen om de verduurzaming waar te maken.
  • Hierbij gaat het om 72 procent van de Nederlanders die bereid is zonnepanelen te plaatsen en bij een zonneboiler betreft dit 74 procent.

Nog meer opmerkelijke uitkomsten

 • Ruim 6 op de 10 Nederlanders verwachten dat het Nederlandse landschap de komende jaren (ingrijpend) zal veranderen door de komst van windmolen- en zonneparken en hoogspanningsleidingen.
  • 20% denkt dat dit gevolgen zal hebben voor de eigen buurt.
  • Veranderingen in de buurt kunnen ook nog op verzet stuiten.
  • Ruim 4 op de 10 Nederlanders zouden de veranderingen accepteren, maar bijna een kwart vindt het (zeer) onacceptabel als hun directe omgeving verandert door de komst van windmolen- en zonneparken en hoogspanningsleidingen.
 • Bij ‘duurzame energie’ denken Nederlanders meestal aan verschillende hernieuwbare bronnen van energie, zoals windenergie (29 procent) en zonne-energie (28 procent).
 • Een meerderheid van de Nederlanders zou willen dat duurzame bronnen de komende jaren een groter aandeel krijgen in het totale energieverbruik.
  • Men wil vooral een groter aandeel van zonne-energie (85 procent)
  • Gevolgd door energie uit waterkracht (70 procent).
 • Lokale energie of energie uit het buitenland?
  Wat betreft verschillende dilemma’s op het gebied van energievoorziening lijken Nederlanders te neigen naar een voorkeur voor meer zichtbaarheid van energie uit de eigen omgeving dan dat stroom uit het buitenland wordt geïmporteerd.

  • Ruim de helft (56 procent) geeft dan eerder de voorkeur aan zichtbare windmolens of zonneparken in de eigen omgeving.
  • 26 procent geeft de voorkeur aan een windmolen van 100 meter hoog
  • 36 procent geeft de voorkeur aan 20 voetbalvelden met zonnepanelen
  • 38 procent heeft geen voorkeur op dit vlak.
 • Hoeveel hinder hebben we van nieuwe energiesystemen?
  Er is ook gevraagd naar in hoeverre hier men op dit moment al hinder van ondervindt door bijvoorbeeld geluid, stank of horizonvervuiling. Een score van 0 betekent helemaal geen hinder en een score van 10 is extreem veel hinder.

  • Zonnepanelen op een huis of gebouw krijgen hier een score van 0,4
  • Een zonnepark een score van 1,0
  • Het slechtst scoort een kerncentrale met een score van 3,4.
  • Zou men moeten kiezen tussen wind- of zonenergie dan zou 9 procent bezwaar hebben tegen één windmolen in de buurt en 4 procent tegen een zonnepanelenweide

Download het volledige onderzoeksrapport ‘Publieksmonitor energie’

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties