klimaatadaptatiestrategie

Nationale klimaatadaptatiestrategie

klimaatadaptatiestrategie
Veel overstromingen in Arnhem in 2014

De Nationale klimaatadaptatiestrategie is vastgesteld door het Kabinet. Nu nog het bijbehorende uitvoeringsprogramma want de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn ook in Nederland regelmatig zichtbaar.

Aanpassen met ambitie

Uit een persbericht van de Ministerrraad
‘(…) De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering.

Te denken valt aan

  • de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zowel in aantal als in intensiteit
  • de toename van hittestress
  • frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door extreem weer
  • een toename van infecties en allergieën

Klimaatadaptatiestrategie stimuleert innovaties

De nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen. De gevolgen van de verwachte klimaatverandering zijn voor Nederland in beeld gebracht. Ook zijn de risico’s benoemd waarvoor de komende jaren extra aandacht nodig is omdat ze grote gevolgen voor de samenleving kunnen hebben.

Investeren in klimaatadaptatie is investeren in de toekomst van Nederland.

Het versterken van de klimaatbestendigheid van Nederland is immers niet alleen noodzakelijk voor onze toekomstige veiligheid, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart. Tegelijkertijd bevordert het ook innovaties waardoor ons verdienvermogen in binnen- en buitenland wordt versterkt.

Uitvoeringsprogramma

In 2017 zal op basis van de vastgestelde nationale klimaatadaptatiestrategie een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dat gebeurt in nauwe samenhang met het Deltaprogramma, waarin alle plannen voor waterveiligheid en wateroverlast zijn opgenomen.

  • Er wordt een adaptatiedialoog opgestart naar de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s met alle betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandsche Bank.
  • Daarnaast start er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van rijksgebouwen en zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie steunen met zowel kennis als financiële middelen. (…)’

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties