Netbeheer Nederland over 'het Net van de Toekomst'

Netbeheer Nederland over ‘het Net van de Toekomst’

Netbeheer Nederland over 'het Net van de Toekomst'Netbeheer Nederland onderzocht hoe het ‘Net van de Toekomst’ eruit zou kunnen komen zien.

De brancheorganisatie van Netbeheerders wil handvatten geven met de restrictie dat niemand 30 jaar vooruit kan kijken maar … zegt de Netbeheerder:

‘Ondanks de onzekerheden maakt dit rapport duidelijk dat het uitstellen of achterwege laten van keuzes, gevolgen heeft voor de energievoorziening.’

Netbeheer

In het rapport dat Netbeheer NL opleverde, is uitgewerkt hoe de energievoorziening van de toekomst eruit kan zien, vanuit het vertrekpunt van vier sterk verschillende maatschappijbeelden. De beelden verschillen in wie regie voert over de transitie, in het schaalniveau van energie-oplossingen en in de mate waarin Nederland ervoor kiest om zelfvoorzienend te zijn.

 1. Regie Regionaal
  In dit maatschappijbeeld hebben decentrale overheden (provincies, gemeenten) veel regie en sturen sterk op decentrale energieopwekking en -gebruik
 2. Regie Nationaal
  De Rijksoverheid heeft in dit maatschappijbeeld veel regie en stuurt op energie-autonomie voor Nederland via een mix van vooral centrale energiebronnen zoals wind op zee
 3. Internationaal
  Nederland is in dit maatschappijbeeld een mondiaal georiënteerd land dat verschillende vormen van hernieuwbare energie importeert
 4. Generieke sturing
  In dit maatschappijbeeld komt de energievoorziening via een organisch proces tot stand, gestuurd door een stevig CO2-prijssignaal maar zonder verdere gerichte sturing van de overheid.

De Netbeheerder schetst vervolgens een beeld van hoe dit uitwerkt per roadmap. De volgende vragen worden belicht:

 • hoe de maatschappij en besluitvorming zijn georganiseerd
 • hoe dit zich vertaalt naar de inrichting van de verschillende energiefuncties
  • Kracht & Licht
  • Industrie
  • Warmte
  • Transport en Mobiliteit
 • de consequenties voor de energiedragers die worden gebruikt, in hoeveelheden in 2050
 • de energie-infrastructuren die daarvoor nodig zijn en wat netbeheerders moeten doen
 • de kosten van de energievoorziening in totaal en de kosten van de infrastructuur
 • de keuzes die gemaakt moeten worden en de ‘no regret’ opties

Conclusies

Welke investeringen in infrastructuur nodig zijn en wat de ruimtelijke impact is van de duurzame energievoorziening hangt af van de koers van de energietransitie en dus van wie de regie heeft. Omdat netbeheerders nu al bezig zijn met het aanleggen van ‘het net van de toekomst’ is op tijd een richting kiezen de meest doelmatige weg.

Overheden, netbeheerders, marktpartijen en consumenten moeten daarover het gesprek aangaan. De overheid kan daarbij actief sturen met bijvoorbeeld regulering of beprijzing of met regie en inhoudelijke keuzes.

Link naar het onderzoeksrapport

Contact

André Jurjus
E. ajurjus@netbeheernederland.nl
T. 070 2055000

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties