Nieuwe marktregels voor systeem van de toekomst

Nieuwe marktregels voor systeem van de toekomst

Nieuwe marktregels voor systeem van de toekomst
Gebruikers hebben behoefte aan warmte/ koude, licht, kracht of mobiliteit. Dilemma’s en problemen overstijgen de grenzen van de afzonderlijke systemen

Bestaande marktregels en marktafspraken voldoen niet meer voor het energiesysteem van de toekomst.

We staan voor een flexibel en geïntegreerd systeem van verschillende hernieuwbare energiebronnen. 

Daarvoor zijn zijn fundamentele aanpassingen nodig van afspraken, regels, rollen en verantwoordelijkheden dat er voor zorgen dat de energievoorziening betaalbaar, betrouwbaar en veilig blijft.

De verduurzaming van de elektriciteitsproductie leidt tot een steeds wisselvalliger aanbod.

Volgens de Overlegtafel Energievoorziening kan deze wisselvalligheid worden opgevangen door de flexibiliteit optimaal te ontsluiten. Zowel aan gebruikers als aan leverancierszijde.

Energiesysteem van de toekomst

Het energiesysteem van de toekomst (veilig, betrouwbaar en betaalbaar) berust volgens de Overlegtafel op 4 pijlers:

 1. systeemintegratie én flexibilisering
 2. verduurzamen van de warmtevraag
 3. verdienmodel en leveringszekerheid
 4. data en data-infrastructuur

Een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare bronnen is wisselvalliger dan we nu gewend zijn. Deze wisselvalligheid kan opgevangen worden als we de flexibiliteit van energiegebruikers en energieproducenten, optimaal benutten. Dat vergt een scala aan maatregelen op alle terreinen:

 • technisch
 • financieel (prijzen en tarieven)
 • fiscaal
 • en wet- en regelgeving

Nieuw stelsel van marktregels en marktafspraken nodig

‘Onderscheid tussen verschillende energiedragers is in wezen irrelevant’, zegt de Overlegtafel. ‘Het gaat het om een goed stelsel van marktregels en marktafspraken per energiefunctie.’

Gebruikers hebben behoefte aan warmte/ koude, licht, kracht of mobiliteit. Maar dilemma’s en problemen overstijgen de grenzen van de afzonderlijke systemen. Door het energiesysteem als een geheel te beschouwen, wordt de oplossingsruimte en de mogelijkheden groter.

Najaarsvoorstellen

De Overlegtafel komt dit najaar met voorstellen

 • om de flexibiliteit in met name het MS- en LS net verder te ontsluiten
  inclusief de daarvoor noodzakelijke aanpassingen m.b.t. de data en ict infrastructuur met het oog op de toegankelijkheid voor de markt
 • aanpassingen in tariefregulering
  vooral grootverbruikers van energie ervaren sommige elementen van de huidige tariefregulering als belemmerend voor hun mogelijke bijdrage aan de noodzakelijke flexibilisering (zoals bijv. ’power to heat’, ‘power to gas’)
 • aanpassing om andere flexibilisering-belemmeringen voor grootverbruikers
 • voorstellen die bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevraag
 • die het verdienmodel en de leveringszekerheid van dienstverleners, producenten, aanbieders van flexibiliteitsdiensten etc. garanderen
  de garantie is nodig om de groei en ontwikkeling van groene stroom niet te belemmeren en de betrouwbaarheid van het Net niet in gevaar te brengen
 • veranderingen in data en data-infrastructuur die nodig zijn om de flexibiliteit, systeemintegratie, verdienmodel mogelijk te maken

Politieke beleidskeuzes en wetswijzigingen

De Overlegtafel zoekt steeds naar een integrale afweging van de hoofdthema’s.

Deels zal de energiesector zelf aanpassingen in spelregels en rollen kunnen invoeren. Maar er zullen ongetwijfeld ook voorstellen komen die de politiek raken. Nieuwe beleidskeuzes bijvoorbeeld of wetswijzigingen.

Dit najaar komt de Overlegtafel met concrete beleidsvoorstellen. We wachten af.

Overlegtafel partners

Aan de Overlegtafel Energievoorziening spreken Energie-Nederland, Gasunie, Natuur en Milieu, Netbeheer Nederland, NVDE, ODE-Decentraal, TenneT, VEMW en het ministerie van Economische Zaken (als toehoorder) over de toekomst van het energiesysteem.

 

Link naar het Dossier Institutionele Belemmeringen

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties