P2A – Power To Ammonia

NUON: Megabatterij met Ammoniak

ammoniak als groene energie batterij
Als de grootschalige opslag van hernieuwbare energie in vloeibare ammoniak slaagt, kan de Nederlandse economie ook langere periodes overbruggen waarbij er onvoldoende aanvoer is van wind- en zon-energie.

Helpt ammoniak ons de winter door? Nuon en de TU Delft starten een 5-jarige pilot waarin overtollige groene energie wordt opgeslagen in vloeibare ammoniak.

Nuon gaat in plaats van kolen of gas, ammoniak stoken in de nieuwe energiecentrale Eemshaven. Als de vijf jaar durende pilot positief blijkt te zijn, kan deze technologie door meer energiebedrijven ingezet worden.

Ammoniak

De megabatterij in de Groningse centrale gaat dus overtollige stroom uit windenergie opslaan. Het proces bestaat uit drie stappen:

 1. Allereerst zet je elektriciteit uit wind om in vloeibare ammoniak
  daar komt een chemisch proces bij kijken, waarbij je waterstof aan stikstof bindt om ammoniak te maken
 2. Dan sla je de ammoniak op in grote tanks
  dat kan zo lang als het nodig is en zorgt dus voor een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is
 3. In stap drie gebruik je de synthetische vloeistof als  brandstof in de energiecentrale
  hierbij komen alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO2

Balans op het Net

Langdurige stroomopslag in bestaande kolencentrales, kan een doorbraak betekenen in de manier waarop duurzame energie kan worden ingezet in het huidige energienetwerk.

Tot dusver is het nog lastig om hernieuwbare energie op grote schaal op te slaan. Mede daarom blijven er gas- en kolencentrales nodig, ongeacht het aantal windmolens dat je in het land neerzet.

Fokko Mulder, hoogleraar materialen voor duurzame energie aan de TU Delft, leidt het project ‘Power to Ammonia‘ en is positief over deze nieuwe vorm van energieopslag. De voordelen zijn duidelijk:

 • Energiecentrales kunnen hun functie behouden
 • Bij het verstoken van de ‘synthetische ammoniak’ komt er als het goed wordt gedaan geen CO2 of stikstofoxide vrij
 • Deze ‘megabatterij’ is een belangrijke ontwikkeling voor energiebedrijven, en een vrij logische stap om fossiele brandstof te kunnen uitfaseren

Giftig

Ammoniak heeft ook een nadeel: het is een giftige stof. Opslag en vervoer moeten wel veilig gebeuren.

Dat hiervoor een oplossing gevonden wordt lijkt logisch. De stof wordt tenslotte al decennia lang in de Chemische industrie gebruikt. Onder andere tijdens de productie van kunstmest.

Als de grootschalige opslag van hernieuwbare energie in vloeibaar ammoniak slaagt, kan de Nederlandse economie ook langere periodes overbruggen waarbij er onvoldoende aanvoer is van wind- en zon-energie.

De overgang naar een duurzaam energiesysteem is  nog te pril om al te selectief om te gaan met ideeën die kunnen bijdragen aan de werking ervan. Daarom is het goed dat Nuon ernst maakt met het concept voor de ‘superbatterij’, waarmee de zieltogende Centrale mogelijk een voorbeeldrol in een nieuw energiesysteem krijgt.

 

  TenneT en Nuon hebben een overeenkomst gesloten voor het realiseren van een ‘black-start’ faciliteit bij de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven.

  De faciliteit zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt na een eventuele black-out situatie waarbij Nederland tijdelijk geen elektriciteit heeft.

  Het beeld dat geschetst wordt is dat het 100% ammoniak gas NH3 rechtstreeks in de verbrandingskamers van de gasturbines gespoten wordt. Naar mijn idee moet je eerst met gas opstarten tot de machine stabiel draait en daarna overgaan op ammoniak bij uit bedrijf gaan in omgekeerde volgorde. Maar wat gebeurd er bij ad hoc uitval van de turbine. Komt er dan een grote hoeveelheid onverbrande ammoniak in de atmosfeer ?

  Vraag ik me ook af.

  Misschien halen ze eerst met een speciaal proces de stikstof en de waterstof los, en stoken ze dan op de pure waterstof? Dan heb je ook geen problemen met stikstofoxiden (wat nu in het verkeer een probleem is).

  Om ammoniak te produceren, hebben we veel energie nodig. Wat gebeurt er vanuit dit oogpunt, tenzij kan bulk ammoniak produceren via biologische processen

  Ik zie in stap 1 dat er vloeibare ammoniak geproduceerd wordt uit stikstof en waterstof. Is dit een oplossing voor de stikstof uitstoot van verkeer, industrie en boerenbedrijven
  Ik zie dat in stap 3 weer stikstof en water vrijkomt. Kun de stikstof uit stap 3 niet hergebruiken? Dat heb je een gesloten systeem.

  Ik zie in stap 1 dat vloeibaar NH3 geproduceerd wordt uit stikstof en waterstof
  Is dit een oplossing voor de stikstof uitstoot vanuit het verkeer, industrie en boerenbedrijven.
  In stap 3 zie ik dat er weer stikstof en water vrijkomt
  Kan deze stikstof niet opnieuw gebruikt worden?

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties