Integratie duurzame energiebronnen

NWA Route Energietransitie

NWA Route Energietransitie
Sterke internationale concurrentiem grote exportkansen en een grote complexiteit van uitdagingen vergen veel publieke investeringen

De ‘Route Energietransitie’ is ingediend bij NWA.

De NWA is de eigen Nederlandse WetenschapsAgenda van de Technische Universiteiten in Nederland.

In deze paper draagt Differ – Dutch Institute for Fundamental Energy Research – de boodschap uit vooral in te zetten op de integrale aanpak van de energietransitie.

Uit de Route Energietransitie:

De game changer voor de succesvolle transitie naar een duurzame en zekere energievoorziening is een integrale aanpak van technologische, maatschappelijke, economische, juridische en ruimtelijke uitdagingen, waardoor excellente bouwstenen snel en op grote schaal worden toegepast.

Zo zouden de NWA-onderzoeken meer in onderlinge samenhang en structureel moeten worden uitgevoerd. Differ wijst op het belang van samenwerking tussen verschillende wetenschapsdisciplines, overheid en bedrijfsleven.

10 grote uitdagingen

De ‘Routekaart Energietransitie’ signaleert tien grote uitdagingen:

  1. Gebouwen als energiecentrale en vervoermiddelen als energiebuffer
  2. Schone en flexibele industrie
  3. Elk oppervlak wekt duurzame energie op
  4. Intelligente energiesystemen
  5. Van stroom naar brandstof en warmte
  6. Omgaan met variaties in vraag en aanbod
  7. Meten, begrijpen, aanpassen
  8. Prikkels om te transformeren naar een CO2-neutrale maatschappij
  9. Een CO2-neutrale samenleving is anders in relatie tot maatschappelijke acceptatie
  10. De Nederlandse transitie in mondiale context

De 10 uitdagingen zijn geformuleerd na een intensief proces van inventariseren, prioriteren, integreren en formuleren. Hierbij heeft Differ de afgelopen maanden ruim 200 breed georiënteerde deskundigen met zeer verschillende achtergronden betrokken.

NWA heeft meer onderzoeksgeld nodig

Nederland stelt circa € 250 miljoen per jaar beschikbaar voor investeringen in energieonderzoek en -innovatie. Deze subsidiepot is exclusief exploitatiesubsidies zoals SDE+. Ongeveer 50% / 50% verdeeld over academisch onderzoek en toegepast onderzoek & technologieontwikkeling.

Differ doet de aanbeveling om de publieke investeringen ten minste te verdubbelen naar € 500 miljoen per jaar.

Een dergelijke verdubbeling is in lijn met de afspraken van de landen verenigd in Mission Innovation.

De omvang van de benodigde middelen per uitdaging is zeer verschillend. Sterke internationale concurrentie en grote exportkansen maar ook grote complexiteit van uitdagingen, vragen op onderdelen extra hoge ambities en inzet van middelen aldus Differ.

Meer informatie

Link naar de ‘Route Energietransitie

Zie bijlage met verwijzing naar de digitale kaart vragen wetenschapsagenda

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties