Hoogspanning Eemshaven 380 kV

Ondergrondse gelijkstroom of 380 hoogspanning?

Ondergrondse gelijkstroom of 380 hoogspanning in de Eemshaven?
TenneT wil een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aanleggen tussen station Eemshaven Oudeschip en station Vierverlaten (EOSVVL).

Gelijkstroom wordt Europees gezien steeds belangrijker. Kun je met ondergrondse gelijkstroom de 380 hoogspanningskabels vervangen? 

Volgens Wil van Paridon van Respectis, zou het moeten kunnen. Respectis, een onderzoeksbureau voor duurzame energie, heeft onderzocht dat de 380 kV hoogspanningskabels die TenneT wil vervangen door nieuwe kabels, ook vervangen zouden kunnen worden door ondergrondse leidingen met gelijkstroom.

Paridon: ” Duitsland heeft die keuze naar ondergrondse gelijkstroom al gemaakt. TenneT voert daar de ondergrondse gelijkstroomprojecten uit.”

Uit het nieuwsbericht van het Dagblad van het Noorden

(…) Het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de Groningse 380 kVlijn volledig bovengronds aan te leggen werd vorige week ‘controversieel’ verklaard. Wat betekent dat de Kamer vindt dat een demissionair kabinet geen besluit over het onderwerp mag nemen.

Gelijkstroom is een alternatief

Het komt wellicht opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer. Van Paridon juicht dat toe: ” Het zou goed zijn als een besluit in de wacht wordt gezet. Gelijkstroom is een alternatief. De partijen moeten daar serieus naar kijken.” (/…)

Er is dus een alternatief voor de bovengrondse 380 leidingen tussen Eemshaven en Hoogkerk/Vierverlaten.  Volgens de planning zit dit project in de fase ‘Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten’. Er zou dan nog een beroepsfase kunnen volgen waarna er in 2018 gebouwd zou worden, afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State.

Omdat de nieuwe 380 lijn dwars door natuurgebieden zou gaan, zijn burgerwerkgroepen tegen de aanleg van nieuwe hoogspanningsmasten en voor ondergrondse aanleg. Respectis zou subsidie aangevraagd hebben voor een onderzoek naar ondergrondse gelijkstroom.

Te duur en te storingsgevoelig

(…) Economische Zaken en TenneT zijn tegen ondergrondse verkabeling. Te duur en te storingsgevoelig volgens hen. Gelijkstroom zou stabieler zijn en kan bovendien ondergronds.

Toch noemt Jeroen Brouwers van TenneT dit alternatief om ‘duizend redenen’ onzinnig: “Technisch is het onverantwoord. Het lost het probleem in Noord Nederland niet op en vergt onnodige investeringen. Het gaat jaren duren. Als je ziet hoe lang we in Duitsland bezig zijn.”

Maar volgens Respectis is de situatie in Duitsland totaal anders. Bovendien blijkt gelijkstroom in Europees netwerkverband steeds belangrijker te worden.

Wordt vervolgd dus.

Link naar het project Hoogspanning Eemshaven 380 kV

 

 

    Kamp vindt dat de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Hoogkerk volledig bovengronds moet komen. De bewindsman vindt het te duur om deels ondergronds te gaan aangezien de meerkosten tussen de 105 en 135 miljoen euro liggen.

    De provincie, 8 gemeenten en 16 gebiedsorganisaties in Groningen denken daar heel anders over omdat de stroomlijn door kwetsbare natuur komt te liggen.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties