Simulatiemodel laadinfrastructuur SparkCity

SparkCity voorspelt impact van laadgedrag in Nederlandse wijken Het model simuleert koop-, rij- en laadgedrag van eigenaren van elektrische auto’s in een buurt of stad obv demografische gegevens, de inrichting van een wijk in combinatie met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

 
 views 

Smart site uitbreiden ElaadNL

Smart site uitbreiden is een onderzoeksproject van ElaadNL. Smart Site uitbreiden ontwerpt en implementeert de uitbreiding van het Smart Chain.

 
 views 

Smart Chain Cogas - ElaadNL

Smart Chain Cogas is een demonstratieproject van ElaadNL waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt op het terrein van Cogas.

 
 views 

Flexpower Capacity EV ElaadNL

Flexpower Capacity EV ontwikkelt en valideert verschillende vormen van laadsturing waarbij netcapaciteit en flexibiliteit optimaal worden benut door alle spelers.

 
 views 

Flexpower Energy EV ElaadNL

In Flexpower Energy EV geeft Delta een geagreggeerde wens aan, waarna ElaadNL die vertaalt in een smart charging opdracht per aansluiting.

 
 views 

Toekomst Gericht Aansluiten EV

Toekomst Gericht Aansluiten EV identificeert verbeterpunten in relevante processen en aansluitvoorwaarden voor een betere efficiency

 
 views 

V2G Lomboxnet

V2G Lomboxnet onderzoekt hoe V2X AC kan bijdragen aan de duurzame energie- en mobiliteitsbehoefte. Het ontladen moet op meerdere locaties onderzocht worden

 
 views 

Pilot primaire reserve TSO ElaadNL

Pilot primaire reserve TSO onderzoekt welke waarde verkregen kan worden door de flexibiliteit van EV’s te leveren voor de primaire reservemarkt van TenneT.

 
 views 

Jedlix2 ElaadNl

Jedlix2 smart charging obv: Primaire reserve TenneT, Actieve onbalanssturing BRP met OCPI en Congestiesturing DSO volgens USEF

 
 views 

Wildlands (smart site 3) ElaadNL

Wildlands (smart site 3) - Doel van dit onderzoek is om naast toepassing van sensoring ook (closed loop) smart charging te doen op basis van netcapaciteit.

 
 views 

Social charging1 ElaadNL

Het doel van onderzoeksproject 'Social charging1' is de doorloopsnelheid van ladende EV’s door deze app te koppelen aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Social charging2 ElaadNL

Het doel van Social Charging2 is een vervolg op Social charging1 waarin de doorloopsnelheid van ladende EV’s door een app gekoppeld is aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Spectre ElaadNL

Onderzoeksproject Spectre implementeert een aantal geïdentificeerde cyber- en securityrisico’s om inzicht te krijgen in de praktische toepasbaarheid / haalbaarheid.

 
 views 

Inductie-pilot Rotterdam ElaadNL

Inductie-pilot Rotterdam ElaadNL onderzoekt welke (on)mogelijkheden worden ondervonden bij een poc implementatie van een inductielader.

 
 views 

Pilot ISO IEC 15118 ElaadNL

Pilot ISO/IEC 15118 bepaalt de toegevoegde waarde van ISO/IEC in de smart charging omgeving en de gevolgen van een brede adoptie van deze standaard.

 
 views 

OCA ElaadNL

Binnen OCA wordt de OCPP verder doorontwikkeld binnen OASIS. Er wordt een best practise implementatie ontwikkeld incl een liaison agreement met IEC.

 
 views 

Interflex ElaadNL

Interflex is een systeem om de lokale EV-capaciteitsmarkt te demonstreren inclusief het plaatsen van lokale biedingen voor flexibiliteit door DSO.

 
 views 

FCR pilot Tennet met Senfal

FCR pilot Tennet met Senfal - Naast bestaande flexibele loads wil Senfal ook EV’s inzetten voor flex. De EVnetNL palen kunnen hiervoor ingezet worden.

 
 views 

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL: Onderzoek en implementatie waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt.

 
 views 

m2M-GRID

m2M-GRID - From micro towards Mega GRID: accelerate the adoption of a variety of micro grids in the mega scale of distribution grids.

 
 views 

M3C Modular Multilevel Converter

M3C - Design and Development of high-performance Multi-functional Modular Multilevel Converter Topologies for renewable energy integration in smart dc grid.

 
 views 

Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures: Projects explore possibilities for synergy in the Rotterdam port area by making better use of industrial networks.

 
 views 

IRENE - Robustness Urban Grids

IRENE is researching how best to mitigate vulnerabilities of urban grids by utilizing the flexibility of future smart grids with DC and smart control.

 
 views 

North Sea Transnational Grid

The North Sea Transnational Grid project developed new control strategies for converters operating inside a multi-terminal DC grid which could contain both current-source converters (CSC) and voltage-source converters (VSC).

 
 views 

SOPRA: off-grid power plant

The aim of the SOPRA system is to develop a cost-effective, modular, off-grid power station with the right combination of renewable energy sources, electricity storage and back-up diesel power.

 
 views 

Investigation Multi-terminal HVDC Networks

HVDC Transmission Networks: This research project focuses on the investigation of multi-terminal HVdc grids, to interconnect offshore wind farms with different national electricity grids.

 
 views 

Risk Based Maintenance

An integral, multi-disciplinary, approach towards maintenance management needs to be established for electricity & gas network companies.

 
 views 

Distributed Intelligence for Smart Power routing and mATCHing

The research project DISPATCH (Distributed Intelligence for Smart Power routing and mATCHing) combines two time schedules to flexible the Grid.

 
 views