CESEPS: CoEvolution of Smart Energy Products and Services

CESEPS explores existing smart grid environments by evaluating the performance of energy products, services, end-users perceptions and stakeholder processes

 
 views 

Vraagsturing middels warmte en koude in de utiliteitsbouw

Vraagsturing is een Haalbaarheidsstudie om de opwek van warmte en koude in de utiliteitsbouw los te koppelen van de vraag.

 
 views 

EU HEROES NetIntegratie

7 Europese landen gaan in het innovatieproject EU HEROES samen de barrières wegnemen bij de integratie van zonne-energie in het elektriciteitsnet.

 
 views 

Samen Slim Rijden

Samen slim rijden - In hoeverre zijn mensen bereid een elektrische auto te delen? Hoe kan deze slim worden geladen met lokale duurzame energie?

 
 views 

Electric car charging: leave it to agents

EV: Software agents play an important role in the financial benefits from the EV battery capacity and in charging huge numbers of new electric cars

 
 views 

Fiscale barrières Smart Charging

In dit onderzoek identificeert PWC een aantal fiscale barrières die de ontwikkeling van Smart Charging concepten belemmeren.

 
 views 

Flexpower Capacity EV ElaadNL

Flexpower Capacity EV ontwikkelt en valideert verschillende vormen van laadsturing waarbij netcapaciteit en flexibiliteit optimaal worden benut door alle spelers.

 
 views 

Flexpower Energy EV ElaadNL

In Flexpower Energy EV geeft Delta een geagreggeerde wens aan, waarna ElaadNL die vertaalt in een smart charging opdracht per aansluiting.

 
 views 

Jedlix fase 1 ElaadNL

Jedlix Ichargesmart zorgt ervoor dat energievraag van een EV-rijder en het aanbod op de energie markt op elkaar wordt afgestemd.

 
 views 

V2G Lomboxnet

V2G Lomboxnet onderzoekt hoe V2X AC kan bijdragen aan de duurzame energie- en mobiliteitsbehoefte. Het ontladen moet op meerdere locaties onderzocht worden

 
 views 

Pilot primaire reserve TSO ElaadNL

Pilot primaire reserve TSO onderzoekt welke waarde verkregen kan worden door de flexibiliteit van EV’s te leveren voor de primaire reservemarkt van TenneT.

 
 views 

Jedlix2 ElaadNl

Jedlix2 smart charging obv: Primaire reserve TenneT, Actieve onbalanssturing BRP met OCPI en Congestiesturing DSO volgens USEF

 
 views 

Social charging2 ElaadNL

Het doel van Social Charging2 is een vervolg op Social charging1 waarin de doorloopsnelheid van ladende EV’s door een app gekoppeld is aan de EVnetNL palen.

 
 views 

FCR pilot Tennet met Senfal

FCR pilot Tennet met Senfal - Naast bestaande flexibele loads wil Senfal ook EV’s inzetten voor flex. De EVnetNL palen kunnen hiervoor ingezet worden.

 
 views 

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL: Onderzoek en implementatie waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt.

 
 views 

MERGE Match demand/response

MERGE (Match energy demand and supply). Effective and acceptable energy management systems and user interfaces to match energy demand and supply

 
 views 

STASCADE decentralized power balancing systems

STASCADE: Stable and scalable decentralized power balancing systems using adaptive clustering. Why? Energy demand will need to follow supply.

 
 views 

Gaming beyond the Copper Plate

Serious Gaming research: New approch to congestion management renewables. Goal: scheduling flexible consumption and decentralised generation within distribution constraints.

 
 views 

E-balance: intelligent control of energy production and consumption

E-balance: intelligent control of energy production and consumption

 
 views 

Intelligente interface voor afstemming van elektriciteitsvraag op -aanbod

Fundamenteel onderzoek naar een ‘interface’ tussen een wandcontactdoos en een huishoudelijk apparaat, die de vraag naar elektriciteit stuurt afhankelijk van het aanbod. Onderdeel van Demand Response voor een stabiel Net

 
 views 

Intelligente interface voor afstemming van elektriciteitsvraag op -aanbod

Fundamenteel onderzoek uit naar een 'interface' tussen een wandcontactdoos en een huishoudelijk apparaat van consumenten, die de vraag naar elektriciteit stuurt afhankelijk van het aanbod.

 
 views