IDO Laad - Optimalisatie Laadinfrastructuur

IDO Laad staat voor Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de grote uitdagingen rond elektrisch rijden.

 
 views 

Simulatiemodel laadinfrastructuur SparkCity

SparkCity voorspelt impact van laadgedrag in Nederlandse wijken Het model simuleert koop-, rij- en laadgedrag van eigenaren van elektrische auto’s in een buurt of stad obv demografische gegevens, de inrichting van een wijk in combinatie met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

 
 views 

Cybersecurity laadinfrastructuur EV

Cybersecurity is een aandachtsgebied voor alle marktpartijen binnen de keten van laadinfrastructuur voor EV. Iedere betrokken partij regelt op dit moment passende veiligheidsmaatregelen binnen zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar incidenten hebben vaak gevolgen voor de hele sector.

 
 views 

CESEPS: CoEvolution of Smart Energy Products and Services

CESEPS explores existing smart grid environments by evaluating the performance of energy products, services, end-users perceptions and stakeholder processes

 
 views 

COST Action - Nano-B-Hive onderzoekt PV

TU Twente leidt het H2020 COST Action onderzoeksproject, naar de prestaties en betrouwbaarheid van onder andere zonenergiesystemen.

 
 views 

LEVV LOGIC

LEVV staat voor Lichte Elektrische VrachtVoertuigen.

In LEVV LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen voor de levering van goederen in steden.

 
 views 

AWTI 'Oppakken en doorpakken'

AWTI concludeert in haar onderzoek 'Oppakken en Doorpakken' dat Nederland moet kiezen en steviger moet inzetten op energie-innovaties. Daarmee kan Nederland ook economische kansen pakken.

 
 views 

Solar Miles: het laden van de toekomst

Solar Miles: een onderzoek naar het laden van de toekomst. Enexis onderzoekt de impact van de duurzame opwekking en de mobiliteitsvraag op het netwerk.

 
 views 

Electric car charging: leave it to agents

EV: Software agents play an important role in the financial benefits from the EV battery capacity and in charging huge numbers of new electric cars

 
 views 

Cassandra Energy

Project CASSANDRA aims to build a platform for the realistic modeling of the energy market stakeholders, also involving small-scale consumers.

 
 views 

Multi-agent Coordination and Preference Modeling

Multi-agent Coordination and Preference Modeling in Energy Management was published with the title: 'Data-Driven Decision Making in Auction Markets'

 
 views 

Competitive agent-based market laboratory for EV

A competitive agent-based market laboratory for complex energy networks was published titled 'Sustainable EV Management using Coordinated Machine Learning'.

 
 views 

Smart site uitbreiden ElaadNL

Smart site uitbreiden is een onderzoeksproject van ElaadNL. Smart Site uitbreiden ontwerpt en implementeert de uitbreiding van het Smart Chain.

 
 views 

Smart Chain Cogas - ElaadNL

Smart Chain Cogas is een demonstratieproject van ElaadNL waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt op het terrein van Cogas.

 
 views 

Flexpower Capacity EV ElaadNL

Flexpower Capacity EV ontwikkelt en valideert verschillende vormen van laadsturing waarbij netcapaciteit en flexibiliteit optimaal worden benut door alle spelers.

 
 views 

Flexpower Energy EV ElaadNL

In Flexpower Energy EV geeft Delta een geagreggeerde wens aan, waarna ElaadNL die vertaalt in een smart charging opdracht per aansluiting.

 
 views 

Toekomst Gericht Aansluiten EV

Toekomst Gericht Aansluiten EV identificeert verbeterpunten in relevante processen en aansluitvoorwaarden voor een betere efficiency

 
 views 

Jedlix fase 1 ElaadNL

Jedlix Ichargesmart zorgt ervoor dat energievraag van een EV-rijder en het aanbod op de energie markt op elkaar wordt afgestemd.

 
 views 

V2G Lomboxnet

V2G Lomboxnet onderzoekt hoe V2X AC kan bijdragen aan de duurzame energie- en mobiliteitsbehoefte. Het ontladen moet op meerdere locaties onderzocht worden

 
 views 

Pilot primaire reserve TSO ElaadNL

Pilot primaire reserve TSO onderzoekt welke waarde verkregen kan worden door de flexibiliteit van EV’s te leveren voor de primaire reservemarkt van TenneT.

 
 views 

Jedlix2 ElaadNl

Jedlix2 smart charging obv: Primaire reserve TenneT, Actieve onbalanssturing BRP met OCPI en Congestiesturing DSO volgens USEF

 
 views 

Wildlands (smart site 3) ElaadNL

Wildlands (smart site 3) - Doel van dit onderzoek is om naast toepassing van sensoring ook (closed loop) smart charging te doen op basis van netcapaciteit.

 
 views 

Social charging1 ElaadNL

Het doel van onderzoeksproject 'Social charging1' is de doorloopsnelheid van ladende EV’s door deze app te koppelen aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Social charging2 ElaadNL

Het doel van Social Charging2 is een vervolg op Social charging1 waarin de doorloopsnelheid van ladende EV’s door een app gekoppeld is aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Optimaliseren Testcentrum ElaadNl

Optimaliseren & professionaliseren Testcentrum wil de testprotocollen van het ElaadNL testcentrum verder uitbreiden en professionaliseren.

 
 views 

Pilot ISO IEC 15118 ElaadNL

Pilot ISO/IEC 15118 bepaalt de toegevoegde waarde van ISO/IEC in de smart charging omgeving en de gevolgen van een brede adoptie van deze standaard.

 
 views 

OCA ElaadNL

Binnen OCA wordt de OCPP verder doorontwikkeld binnen OASIS. Er wordt een best practise implementatie ontwikkeld incl een liaison agreement met IEC.

 
 views 

E-clearing.net ElaadNL

E-clearing.net is het platform voor interoperabiliteit met info over roaming autorisatie, charge transaction en charge point information data van ElaadNL.

 
 views 

Internationalisering ElaadNL

Internationalisering ElaadNL: Mondiale standaardisatie van protocollen omtrent smart charging. Met de primaire focus op Duitsland, Frankrijk en Scandinavië.

 
 views 

Interflex ElaadNL

Interflex is een systeem om de lokale EV-capaciteitsmarkt te demonstreren inclusief het plaatsen van lokale biedingen voor flexibiliteit door DSO.

 
 views 

Invade ElaadNL

INVADE is een EU Demonstration project, waarbij ElaadNL en GreenFlux een demonstration site maken die bijdraagt aan standaardisatie.

 
 views 

FCR pilot Tennet met Senfal

FCR pilot Tennet met Senfal - Naast bestaande flexibele loads wil Senfal ook EV’s inzetten voor flex. De EVnetNL palen kunnen hiervoor ingezet worden.

 
 views 

MatchIT in buildings

MatchIT - Efficient demand and supply matching by incentivizing end-users in buildings by developing distributed control methods.

 
 views 

DATS Automated PV Test-measurement system

DATS intends to lower the integral costs of PV-modules, by developing a worldwide unique AAA-class In-Line steady state solar simulator (ILSS) prototype

 
 views 

GreenerBuildings

GreenerBuildings framework for energy aware buildings develops an integrated solution for energy-aware adaptation of public buildings.

 
 views 

Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures: Projects explore possibilities for synergy in the Rotterdam port area by making better use of industrial networks.

 
 views 

Multi-level ICT control

Multi Level ICT Control will control the individual optimizations in such a way that robustness and safety of the PowerWeb as a whole can be realized

 
 views 

Mobility 2.0

Mobility 2.0: Development and testing of an in-vehicle commuting assistant for FEV mobility, resulting in more reliable and efficient electro-m

 
 views 

Smart grid infrastructure

Smart grid infrastructure Investigates how recent advances in computational methods can be applied to the modeling of transients in power systems

 
 views 

Intelligent Power Grids

Intelligent Power Grids focuses on design and operating methodologies for future electricity delivery systems with special emphasis on smart autonomous distribution networks and their interaction with the upper level as well as the connected customers.

 
 views 

COCAPLEN Capacity Planning

COCAPLEN: Computational Capacity Planning in Electricity Networks. Development of novel ICT tools for scenario simulation and decision-making in NCP

 
 views 

Symphony – SG experiment platform

Symphony is a multi-agent distributed experiment platform that allows running real-world Smart Grid experiments within a distributed environment.

 
 views 

North Sea Transnational Grid

The North Sea Transnational Grid project developed new control strategies for converters operating inside a multi-terminal DC grid which could contain both current-source converters (CSC) and voltage-source converters (VSC).

 
 views 

Risk Based Maintenance

An integral, multi-disciplinary, approach towards maintenance management needs to be established for electricity & gas network companies.

 
 views 

Transformative Modeling

Transformative modeling will result in an agent based model. Such a model could serve as an additional evaluation of the participatory process for agent based models.

 
 views 

Secure management met ICT

TU Delft onderzoekers beveiligen met ICT complexe netwerken. Netbeheerders kunnen zich dan focussen op de strategische keuzes voor het hele systeem.

 
 views 

Smart Autonomous MicroGrids

The main research challenge is: given the stochastic behavior of demands and generation how much energy storage is needed to fulfill all demand. And what is the probability that we run out of energy and what are possible back-up scenarios. Another challenge is how to model aging of batteries.

 
 views 

OMER: energy resources in greenhouse crop production

The OMER research program is supporting the greenhouse industry in achieving the agreed reduction in energy consumption and CO2 emission of 48% in the year 2020.

 
 views 

Smart Energy for Building Comfort

The Smart Energy for Building Comfort research project Personalizes conditioning systems from three perspectives: (1) actuators design (i.e. the actual heaters), (2) process control, and (3) the energy consumption.

 
 views 

Sensing Heterogeneous Information Network Environment

At the SHINE research program, we focus on aims at gathering, processing and interpreting this data for answering information needs.

 
 views 

PMU Supported Frequency-Based Corrective Control

PMU Supported Frequency-Based Corrective Control of Future Power Systems. In order to prevent large-scale grid blackouts, extensive research into new applications and radical changes in the complexity of ICT is needed.

 
 views 

E-balance: intelligent control of energy production and consumption

E-balance: intelligent control of energy production and consumption

 
 views 

Intelligente interface voor afstemming van elektriciteitsvraag op -aanbod

Fundamenteel onderzoek naar een ‘interface’ tussen een wandcontactdoos en een huishoudelijk apparaat, die de vraag naar elektriciteit stuurt afhankelijk van het aanbod. Onderdeel van Demand Response voor een stabiel Net

 
 views