Simulatiemodel laadinfrastructuur SparkCity

SparkCity voorspelt impact van laadgedrag in Nederlandse wijken Het model simuleert koop-, rij- en laadgedrag van eigenaren van elektrische auto’s in een buurt of stad obv demografische gegevens, de inrichting van een wijk in combinatie met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

 
 views 

Basisset Afspraken Laadpaal

Doel basisset afspraken laadpaal elektrisch laden:
Het opstellen en toepassen van een basisset afspraken voor laadpalen waarmee de kwaliteit en eenduidigheid van de publieke laadinfrastructuur worden verhoogd en daardoor de kosten verlaagd.

 
 views 

Kencijfers voor openbare laadinfrastructuur

De Kencijfers voor openbare laadinfrastructuur van elektrisch vervoer zijn bekend. Vanaf nu is er een richtlijn voor het aantal te plaatsen laadpunten op parkeerplaatsen in openbaar gebied. Gemiddeld 1 op de 100 parkeerplaatsen moet een laadpunt hebben.

 
 views 

CargoHitching

CargoHitching is designing integrated people and freight synchromodal transportation networks, planning and scheduling for efficient city retail deliviery

 
 views 

CleanMobility

Het CleanMobility programma bestaat uit de volgende projecten: de Shell Eco-marathon auto's H2A en EVA, de TegenWindAuto, de SolarBoat en de Halbach motor

 
 views 

eMobility & City Logistics

In eMobility & City Logistics wordt Smart Mobility & Logistics gecombineerd met laadinfrastructuur en verdienmodellen voor eMobility

 
 views 

CIVIC, slimme bouwlogistiek

CIVIC onderzoekt hoe de impact van het vervoer van goederen en personeel naar en van de bouwplaats beperkt kan worden voor het milieu en de omgeving.

 
 views 

LEVV LOGIC

LEVV staat voor Lichte Elektrische VrachtVoertuigen.

In LEVV LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen voor de levering van goederen in steden.

 
 views 

Samen Slim Rijden

Samen slim rijden - In hoeverre zijn mensen bereid een elektrische auto te delen? Hoe kan deze slim worden geladen met lokale duurzame energie?

 
 views 

Electric car charging: leave it to agents

EV: Software agents play an important role in the financial benefits from the EV battery capacity and in charging huge numbers of new electric cars

 
 views 

Competitive agent-based market laboratory for EV

A competitive agent-based market laboratory for complex energy networks was published titled 'Sustainable EV Management using Coordinated Machine Learning'.

 
 views 

Voorstudie Institutionele Belemmeringen

Resultaten voorstudie naar Institutionele Belemmeringen Transport & Mobiliteit door APPM Management consultants in opdracht van RVO.

 
 views 

Smart site uitbreiden ElaadNL

Smart site uitbreiden is een onderzoeksproject van ElaadNL. Smart Site uitbreiden ontwerpt en implementeert de uitbreiding van het Smart Chain.

 
 views 

Smart Chain Cogas - ElaadNL

Smart Chain Cogas is een demonstratieproject van ElaadNL waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt op het terrein van Cogas.

 
 views 

Flexpower Capacity EV ElaadNL

Flexpower Capacity EV ontwikkelt en valideert verschillende vormen van laadsturing waarbij netcapaciteit en flexibiliteit optimaal worden benut door alle spelers.

 
 views 

Flexpower Energy EV ElaadNL

In Flexpower Energy EV geeft Delta een geagreggeerde wens aan, waarna ElaadNL die vertaalt in een smart charging opdracht per aansluiting.

 
 views 

Toekomst Gericht Aansluiten EV

Toekomst Gericht Aansluiten EV identificeert verbeterpunten in relevante processen en aansluitvoorwaarden voor een betere efficiency

 
 views 

Jedlix fase 1 ElaadNL

Jedlix Ichargesmart zorgt ervoor dat energievraag van een EV-rijder en het aanbod op de energie markt op elkaar wordt afgestemd.

 
 views 

V2G Lomboxnet

V2G Lomboxnet onderzoekt hoe V2X AC kan bijdragen aan de duurzame energie- en mobiliteitsbehoefte. Het ontladen moet op meerdere locaties onderzocht worden

 
 views 

Pilot primaire reserve TSO ElaadNL

Pilot primaire reserve TSO onderzoekt welke waarde verkregen kan worden door de flexibiliteit van EV’s te leveren voor de primaire reservemarkt van TenneT.

 
 views 

Jedlix2 ElaadNl

Jedlix2 smart charging obv: Primaire reserve TenneT, Actieve onbalanssturing BRP met OCPI en Congestiesturing DSO volgens USEF

 
 views 

Wildlands (smart site 3) ElaadNL

Wildlands (smart site 3) - Doel van dit onderzoek is om naast toepassing van sensoring ook (closed loop) smart charging te doen op basis van netcapaciteit.

 
 views 

Social charging1 ElaadNL

Het doel van onderzoeksproject 'Social charging1' is de doorloopsnelheid van ladende EV’s door deze app te koppelen aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Social charging2 ElaadNL

Het doel van Social Charging2 is een vervolg op Social charging1 waarin de doorloopsnelheid van ladende EV’s door een app gekoppeld is aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Optimaliseren Testcentrum ElaadNl

Optimaliseren & professionaliseren Testcentrum wil de testprotocollen van het ElaadNL testcentrum verder uitbreiden en professionaliseren.

 
 views 

Spectre ElaadNL

Onderzoeksproject Spectre implementeert een aantal geïdentificeerde cyber- en securityrisico’s om inzicht te krijgen in de praktische toepasbaarheid / haalbaarheid.

 
 views 

Security Requirements ElaadNL

Security Requirements ElaadNL wil samen met ENCS de security risks in het EV-domein inventariseren en passende security requirements op te stellen.

 
 views 

Inductie-pilot Rotterdam ElaadNL

Inductie-pilot Rotterdam ElaadNL onderzoekt welke (on)mogelijkheden worden ondervonden bij een poc implementatie van een inductielader.

 
 views 

Pilot ISO IEC 15118 ElaadNL

Pilot ISO/IEC 15118 bepaalt de toegevoegde waarde van ISO/IEC in de smart charging omgeving en de gevolgen van een brede adoptie van deze standaard.

 
 views 

OCA ElaadNL

Binnen OCA wordt de OCPP verder doorontwikkeld binnen OASIS. Er wordt een best practise implementatie ontwikkeld incl een liaison agreement met IEC.

 
 views 

E-clearing.net ElaadNL

E-clearing.net is het platform voor interoperabiliteit met info over roaming autorisatie, charge transaction en charge point information data van ElaadNL.

 
 views 

Internationalisering ElaadNL

Internationalisering ElaadNL: Mondiale standaardisatie van protocollen omtrent smart charging. Met de primaire focus op Duitsland, Frankrijk en Scandinavië.

 
 views 

eFlexibility als service ElaadNL

eFlexibility moet resulteren in een prototype van product/service combinatie die EV-rijders overtuigt, incl. systeemontwerp tbv het elektriciteitssysteem.

 
 views 

Interflex ElaadNL

Interflex is een systeem om de lokale EV-capaciteitsmarkt te demonstreren inclusief het plaatsen van lokale biedingen voor flexibiliteit door DSO.

 
 views 

Invade ElaadNL

INVADE is een EU Demonstration project, waarbij ElaadNL en GreenFlux een demonstration site maken die bijdraagt aan standaardisatie.

 
 views 

FCR pilot Tennet met Senfal

FCR pilot Tennet met Senfal - Naast bestaande flexibele loads wil Senfal ook EV’s inzetten voor flex. De EVnetNL palen kunnen hiervoor ingezet worden.

 
 views 

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL: Onderzoek en implementatie waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt.

 
 views 

Mobility 2.0

Mobility 2.0: Development and testing of an in-vehicle commuting assistant for FEV mobility, resulting in more reliable and efficient electro-m

 
 views 

Car as Power Plant

Car as a Power Plant investigates the feasibility of hydrogen fuel-cell car systems to design a detachable decentralized multi-modal energy system.

 
 views 

Dynamic Powering of EVs using IPT

Dynamic Powering of EVs using IPT: Onderwerp: Dynamic Powering of EVs using inductive Power Transfer. Research program TU Delft

 
 views 

Electric Lupo

To gain more insight in different aspects of electric vehicles, the Dynamics and Control group of the Eindhoven University of Eindhoven has developed the Lupo Electric Lightweight (EL) as a research platform for electric mobility.

 
 views