Parkeergarage als batterij voor de stad

Parkeergarage als batterij voor de stad is een onderzoeksproject waarin onderzocht wordt of een parkeergarage de potentie van een stedelijke batterij heeft. 

 
 views 

Zeezoutbatterij voor EV laadsystemen

geanalyseerde zeezoutbatterij van maximaal 24 kWh die zowel op . het net als op een elektrische auto kan worden ontladen en geladen door zonnepanelen.

 
 views 

Financierbaar open warmtenet

Hoe financierbaar is een open warmtenet? Een goed systeem van warmtetransportrechten is een belangrijke voorwaarde voor een financierbaar open warmtenet.

 
 views 

Haalbaarheid en schaalbaarheid van de buurtbatterij

Wat is de business case van de buurtbatterij? Systeemintegratie onderzoek naar Raamwerk voor de techniek en een blauwdruk voor de benodigde afspraken.

 
 views 

Winning van CO2-vrije waterstof

Onderzoek naar de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas (methaan) waarbij het bijproduct CO2 meteen wordt afgevangen en opgeborgen in oude gasvelden.

 
 views 

CSI-NESS

CSI-NESS: Cross-sector integration between new energy and sanitation systems. Systeemintegratie electriciteit, warmte, biogas in stedelijke omgeving

 
 views 

BIES, Integrated Energy System

The BIES project investigated various scenarios for a sustainable, flexible and integrated energy system for the future and explored innovative solutions

 
 views 

GLOWFLY - Geïntegreerde Opslag met Warmtepomp en FlowbatterY

Glowfly fase 1 maakt een technisch-economische analyse van een nieuw concept waarbij een Elestor flowbatterij thermisch gekoppeld is aan een warmtepomp.

 
 views 

Systeemintegratie op de Noordzee

Integrale lange termijn visie op de Noordzee en een korte termijn call for action: koppeling tussen offshore windenergie en offshore gas en olieactiviteiten

 
 views 

Thermal Energy Storage

Thermal Energy Storage - Feasibility study High Temperature-Aquifer Thermal Energy Storage (HT-ATES) bij AVR  in DUIVEN via systeemintegratie

 
 views 

LEB - LoadManagement op Bedrijventerreinen

LEB beoogt energievraag en aanbod op bedrijventerreinen dynamisch en flexibel af te stemmen aan de hand van 4 optimalisatie concepten

 
 views 

EU HEROES NetIntegratie

7 Europese landen gaan in het innovatieproject EU HEROES samen de barrières wegnemen bij de integratie van zonne-energie in het elektriciteitsnet.

 
 views 

Voorstudie Institutionele Belemmeringen

Resultaten voorstudie naar Institutionele Belemmeringen Transport & Mobiliteit door APPM Management consultants in opdracht van RVO.

 
 views 

Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen

Bureau Berenschot deed onderzoek naar 'institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen' waardoor de energietransitie vertraagt.

 
 views 

Energie-efficiëntie

‘Energie efficiëntie’ onderzoekt zowel energiebesparing als lokale productie en gebruik van duurzame energie, irt gebiedsontwikkeling en –herstructurering.

 
 views 

Energy management system with user interface

Energy management system and user interface that can match supply and demand of various energy carriers using user preferences.

 
 views 

Regional Energy Self-Sufficiency

Regional Self-Sufficiency Energy Systems - Simulation and optimization of gas, power and heat flow in their combined networks.

 
 views 

Optimising Flexible Energy Use Industry

Optimising the daily operations with flexible energy use in the Industry by algorithmic techniques to support both decision problems under uncertainty

 
 views 

MicroGrids Profile Steering

System Integration of MicroGrids through Profile Steering plans to develop optimization algorithms on profiles (energy demand/supply patterns)

 
 views 

Heat/Power Systems at Industrial Sites and Harbors

Automated power and heat management at Industrial Sites and Harbors with a combination of multiple actors, industrial processes, and external factors.

 
 views 

CONTRENERGY

CONTRENERGY aims to develop new/tailored methods that integrate hierarchical and distributed optimal control methods for large-scale networked systems.

 
 views 

GreenerBuildings

GreenerBuildings framework for energy aware buildings develops an integrated solution for energy-aware adaptation of public buildings.

 
 views 

ERSAS

ERSAS studies how to develop efficient, reliable, sustainable and socially acceptable (decentralized) energy system integration interdisciplinary.

 
 views 

Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures: Projects explore possibilities for synergy in the Rotterdam port area by making better use of industrial networks.

 
 views 

Investigation Multi-terminal HVDC Networks

HVDC Transmission Networks: This research project focuses on the investigation of multi-terminal HVdc grids, to interconnect offshore wind farms with different national electricity grids.

 
 views 

EDGaR Gas Research

EDGaR - Energy Delta Gas Research - has started a research finding the ideal mix of gas and renewable energy.

 
 views 

Monitor: Nul-op-de-Meter woningen besparen 80%

De Monitor toont aan dat Nul-op-de-Meter ambities zijn waargemaakt én dat de bewoners tevreden zijn.

 
 views 

Smart Autonomous MicroGrids

The main research challenge is: given the stochastic behavior of demands and generation how much energy storage is needed to fulfill all demand. And what is the probability that we run out of energy and what are possible back-up scenarios. Another challenge is how to model aging of batteries.

 
 views 

PROMOTioN - Offshore Transmission Networks

PROMOTioN: Progress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks. This research program unlocks the full potential of Europe’s offshore resources, linking off-shore wind parks and on-shore grids in EU-countries.

 
 views 

OMER: energy resources in greenhouse crop production

The OMER research program is supporting the greenhouse industry in achieving the agreed reduction in energy consumption and CO2 emission of 48% in the year 2020.

 
 views 

Sensing Heterogeneous Information Network Environment

At the SHINE research program, we focus on aims at gathering, processing and interpreting this data for answering information needs.

 
 views 

Systeemintegration and flexibility – Mix Fossils/Renewables

Research report Topsector Energie – Systemintegration and flexibility: the changing relation between fossils and green power resources in the Dutch Energy Transition.

 
 views 

Technological concepts facilitating flexibility system integration

Research : Technological concepts facilitating infrastructural system integration. The electricity grid shows persistent growth in all scenarios, increasing volatility and increasing "seasonal gap" in residual load could add up to 6,5 GW residual hourly load in 2030.

 
 views 

Systeemintegratie en flexibiliteit - Eindrapport Mix Fossiel/Duurzaam

Onderzoeksrapport Topsector Energie - Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening.

 
 views 

Systeemintegratie - de rol van de eindgebruik

Dit onderzoek richt zich op de toekomstige rol van de eindgebruiker van energie. Vraag is o.a.: wat is de waarde van de opties om zijn energievraag te flexibiliseren voor de eindgebruiker zelf? Kortom: hoe gaan we om met systeemintegratie in de volle breedte.

 
 views 

Systeemintegratie - Hybrid Energy Infrastructures

The main research question of this project is: how can hybrid energy infrastructures (electricity, gas, heat, cooling) provide flexibility to help balancing demand and supply in the electricity system?

 
 views