Living Lab Proeftuinen willen opschalen maar hoe?

Proeftuinen willen opschalen maar hoe?

Proeftuinen willen opschalen maar hoe?
Innovaties (en de hiermee gemoeide investeringen) kunnen zoveel effectiever. Bovendien wordt de gebruiker/klant (nagenoeg) niet bij de innovatieontwikkeling betrokken.

Hoe kunnen we Smart Grid Projecten opschalen? In het recent verleden zijn er vanuit de TKI Urban Energy 12 langjarige smart grid pilotprojecten uitgevoerd. Hoe kunnen deze projecten opgeschaald worden in Nederland waardoor we de energietransitie versnellen? 

Opschalen en de ervaren drempels

In de periode oktober t/m november 2016 zijn gesprekken gevoerd met projectleiders van de proeftuinen waarbij ingezoomd werd op drempels die opschalen in de weg staan.

5 drempels
De proeftuinen signaleren knelpunten die samengevat zijn in 5 drempels die aandacht verdienen zodat we verder kunnen:

 1. Wet- en regelgeving
  1. Kip/ei probleem
  2. NL versus EU
 2. Innovatievisie
 3. Juiste partijen
 4. Gebruiker als startpunt
 5. Geen urgentie

Drie van die drempels zijn uitgewerkt.

Innovatie Visie

Er lijkt een fragmentatie van innovaties te ontstaan waarin het doel niet helder is en er te weinig visie is op de beweging die het veroorzaakt en de voortgang die geboekt wordt. Innovaties (en de hiermee gemoeide investeringen) kunnen zoveel effectiever. En wat jammer is, is dat de gebruiker/klant niet bij de innovatieontwikkeling betrokken wordt.

Wat lukt er niet door dit probleem?

 • Ineffectief gebruik van resources (zeker financieel) om tot gewenste voortgang te komen
 • Competitieve voorsprong op internationale markt
 • Niet van elkaar leren, betekent dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden
 • Geen duidelijk verdienmodel kunnen neerleggen voor smart energy
 • Keuzes maken blijkt lastig door gebrek aan focus waardoor opschaling staakt

Mogelijke oplossingen

 • Adviesorgaan organiseren (taskforce) als inhoudelijk experts naar topniveau
 • Eindgebruiker focus centraal stellen (aansluiting bij lokale initiatieven en zorg voor samenhang tussen de demonstratieprojecten)
 • Er is behoefte aan een gedeelde visie: ‘Choose your battles: maak keuzes en afspraken’
 • Er moet een commercieel doel zijn waarin we snel kunnen leren en eventueel bijstellen. Maar innoveren is ook falen; de cultuur zou dit moeten toestaan.

 

Gebruiker als startpunt

Wie is die gebruiker? Is het de bewoner, industrie, ketenpartner, prosumer. Of is het systeem de gebruiker? We zitten allemaal in een netwerk waarbij er een spanningsveld is tussen systeem en gebruiker.

Welke concrete beperkingen levert dat op?

 • Geen bewustwording bij eindgebruiker
 • De gebruiker hoeft/wil ook niet te investeren en wordt niet genoodzaakt tot handelen
 • De urgentie bij netbeheerders zou ook laag zijn

Wat lukt daardoor niet?

 • Opschalen naar meerdere gebieden

Welke kenmerken zou een goede oplossingen moeten hebben?

 • Breed gedragen
 • Positieve business case met meerdere aanbieders, keuzemogelijkheden, flexibele prijzen/aanbieders
 • Aanbod van producten uit de markt

Geen urgentie

De gevoel van urgentie is nog te laag. Dit blijkt uit het feit dat er geen systeemverantwoordelijke is. Maar ook de betrokkenheid bij de proeftuinen blijft achter bij de gestelde doelen waardoor echte veranderingen niet doorbreken.

Wat lukt er niet door het probleem?

 • Snelheid ontbreekt, opschaling
 • Een goed gebalanceerde oplossing blijft buiten beeld (prijs, technische componenten, wet & regelgeving, gedrag van stakeholders) design thinking
 • Energie toekomst op de publieke agenda

Kenmerken van oplossingen

 • Concreet handelingsperspectief voor realiseren van verandering
  • Overkoepelende regierol, bewaakt integrale doelen, incl. mandaat
  • Perspectief per rol: consument, bedrijven, (lokale) politiek (koppeling naar effect)
  • Smart Grid demo bij nieuwbouw, infrastructuur
  • Energieprestatie vraag bij nieuwbouw/infrastructuur investering
 • Concrete oplossingen eenvoudig bij gebruikers brengen en onweerstaanbaar aantrekkelijk maken voor alle betrokken partijen!

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties