A.Hak

  • Type organisatie: Woning corporatie

A. Hak is een bedrijvenfamilie die totaaloplossingen biedt voor transport en distributie van olie, gas, water en elektriciteit, data- en telecomverkeer, verlichting en duurzame energie.

Onze bedrijven zijn in binnen- en buitenland actief in engineering, constructie, inbedrijfstelling, beheer, inspectie, onderhoud en ontmanteling van onder- en bovengrondse leiding- en kabelnetwerken.

Ook alle soorten boringen, bronbemaling en het coaten van buizen zijn activiteiten die binnen onze groep worden uitgevoerd, evenals het verzorgen van complete systemen voor warmte- en koudeopslag.

Daarbij produceren wij installaties, apparaten, masten en portalen. Door deze bundeling van krachten weet A.Hakpark op efficiënte en kosteneffectieve wijze gehele ketens te bedienen.

A.Hak
 Steenoven 2-6
       4196 HG Tricht,
       , Nederland