Acrres Wageningen UR

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Accres /  Wageningen UR РApplication Centre for Renewable Resources Рis het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group zijn beiden onderdeel van Wageningen UR. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het ACRRES-initiatief.

 

Acrres Wageningen UR
 Edelhertweg 1
       8219 PH Lelystad,
       , Netherlands
  Andrea Terbijhe   http://www.acrres.nl/    andrea.terbijhe@wur.nl    0320 291532