Amsterdam Innovatie Motor AIM

  • Type organisatie: Gemeente

De Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) is opgericht om de toonaangevende positie van de regio Amsterdam in de kenniseconomie te helpen behouden en te versterken.

De AIM richt zich op bevordering van de kennisintensieve bedrijvigheid in de clusters duurzaamheid, life sciences en ict en nieuwe media in de Amsterdamse regio.

Aanjager, smeerolie en versneller

De rol van de AIM is die van aanjager, smeerolie en versneller. Samenwerking tussen bedrijven en instellingen rond concrete projecten wordt bevorderd. AIM wil innovatie, samenwerking en nieuwe bedrijvigheid in de regio Amsterdam bevorderen en richt zich hierbij op vier sectoren: creatieve industrie, ICT, life sciences en duurzaamheid. AIM functioneert als aanjager van initiatieven tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties in de Amsterdamse regio. Concreet betekent dit:

  • het vestigingsklimaat verbeteren voor kennisintensieve bedrijven met extra aandacht voor starters en doorstarters;
  • de samenwerking bevorderen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid;
  • de Amsterdamse regio nationaal en internationaal profileren als kennisintensieve regio;
  • de ontwikkelingen per sector monitoren;
  • de beschikbaarheid van voldoende arbeidspotentieel bevorderen.

In de eerste fase is door KL voor AIM een plan van aanpak opgesteld. Daarna heeft Hans Westerhof als kwartiermaker en eerste projectleider gefungeerd. Eind 2005 is AIM ondergebracht in een stichting met een eigen directeur. Daarmee zijn de werkzaamheden van KL eind 2005 beƫindigd.

Amsterdam Innovatie Motor AIM
 De Ruyterkade 5
       1013 AA Amsterdam,
       , Nederland
  Vivienne Bolsius   kl.nl    Vivienne@AmsterdamSmartCity.nl    +31 (0)6 23 37 41 08