Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

 • Type organisatie: Woning corporatie

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is de belangenvereniging van alle aangesloten woningcorporaties in Amsterdam. 

Onze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen:

 • Netwerken stimuleren en onderhouden namens onze leden
 • Fungeren als lokaal en regionaal centrum voor kennis over de woningmarkt, we vergaren gegevens over alle 9 corporaties in de Stadsregio Amsterdam
 • Vergaren van relevante kennis over ontwikkelingen binnen en buiten de sector en delen met onze leden
 • Hun belangen vertegenwoordigen bij relevante stakeholders
 • Shared services en diensten verlenen

Samen willen we bijdragen aan goed en betaalbaar wonen in Amsterdam.

 • Wij werken aan betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen.
 • Samen met gemeente en maatschappelijke partners werken we ook aan leefbaarheid in de buurten en aan voorzieningen voor wonen en zorg.

Aangesloten woningcorporaties

 1. de Alliantie
  www.de-alliantie.nl
 2. DUWO
  www.duwo.nl
 3. Woningstichting Eigen Haard
  www.eigenhaard.nl
 4. Woonstichting De Key
  www.dekey.nl
 5. Woningstichting Rochdale
  www.rochdale.nl
 6. Woningcorporatie Stadgenoot
  www.stadgenoot.nl
 7. Ymere
  www.ymere.nl
 8. Woonzorg Nederland
  www.woonzorg.nl
 9. Habion
  www.habion.nl
 Delflandlaan 4
       1062 EB Amsterdam,
       , Nederland
  Ankie Verlaan   www.afwc.nl    ankie.verlaan@xs4all.nl    (020) 346 03 60