Aurum Europe

  • Type organisatie: Leverancier

Aurum is een onafhankelijk en mensgericht bedrijf dat consumenten ondersteunt om slimmer met energie om te gaan.

De energiemarkt verandert. Het aantal aanbieders neemt toe, er is meer vraag naar groene energie en de diversiteit aan energieproducten groeit.

Consumenten veranderen vaker van energieleverancier, produceren hun eigen elektriciteit of gebruiken elektrisch vervoer.

Naast deze ontwikkelingen – waar we zelf voor kiezen – zijn er ook veranderingen die ongevraagd op ons afkomen. Denk aan:

  • de invoering van de slimme meter
  • en de invoering van energielabels voor woningen

Daarnaast ligt er een gloednieuw Nederlands energieakkoord dat ook voor de gewone energieconsument veel zal veranderen.

Aurum is zich bewust van deze veranderingen. Maar ziet tegelijkertijd ook dat veel huishoudens slecht geïnformeerd zijn als het over energie gaat.

Voor bijna alles hebben we energie nodig. Toch is het directe verbruiksinzicht hierin beperkt. Ondanks de maatschappelijke wens om efficiënter en bewuster met energie om te gaan, neemt het elektriciteitsgebruik toe omdat we meer elektrische apparaten gebruiken.

Huishoudens maken zich zorgen over de kosten en weten niet wat de alternatieven zijn.

Aurum gelooft dat individuele huishoudens op termijn een wezenlijk andere energiebeleving krijgen. Met deze andere kijk op energie weten ze wat ze doen, wordt energieverspilling bewust voorkomen en zijn huishoudens bereid om te investeren in een ‘betere’ toekomstige energiehuishouding.

Aurum Europe
 Zandsteen 10
       2132 MR Hoofddorp,
       , Netherlands
  Marcel Kampes   www.aurumeurope.com    paul.hermans@aurumeurope.com    020 7074474