Avans, Lecturate of Smart Energy

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van energie. De uitputting van fossiele energiebronnen dwingt ons te zoeken naar duurzame energievoorzieningen. Het lectoraat Smart Energy levert een bijdrage aan deze ontwikkeling.

Het lectoraat bestudeert hoe energiebesparing en inpassing van duurzame energie op apparaat-, woning-, wijk- en bedrijventerreinniveau kan worden verbeterd en vergroot door toepassing van technische hulpmiddelen.

Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd op de volgende drie domeinen:

  1. Meten & Weten
    hoe kunnen consumenten en bedrijven meer inzicht verkrijgen in hun energieverbruik?
  2. Inpassen & Koppelen
    hoe kunnen decentrale duurzame energiebronnen met een niet stuurbaar aanbodpatroon in de energie-infrastructuur in en om het huis en in industriële utiliteiten worden ingepast?
  3. Consumeren & Prosumeren
    hoe kan energiezuinig gedrag en gebruik van (decentrale) duurzame energie door consumenten en bedrijven worden gefaciliteerd met technische hulpmiddelen?
Avans, Lecturate of Smart Energy
 Hogeschoollaan 1
       4818 CR Breda,
       , Netherlands
  Ir. J.E.M.J. (Jack) Doomernik MM   www.avans.nl/onderzoek/lectoraten/inleiding/duurzame-innovatie/smart-energy    jemj.doomernik@avans.nl    06 - 53 93 67 24