BioClear Earth

  • Type organisatie: Kennisinstituut

BioClear en de circulaire economie

Bioclear earth wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kringloopsluiting, ook wel de circulaire economie genoemd.

Een handvol aarde bevat meer micro-organismen dan er mensen zijn op aarde. De helft van alle biomassa op aarde bestaat uit micro-organismen. Deze organismen zijn de belangrijkste recyclers van allerlei materialen op aarde en onmisbaar voor de voedselkringloop. We kunnen nog heel veel van deze organismen leren. De natuur herbergt een schatkamer van kennis, waarvan we nog maar het topje van de ijsberg kennen.

Daarom investeren wij elk jaar een deel van onze omzet in het ontwikkelen van nieuwe kennis, technologie en producten. In samenwerking met universiteiten, onderzoekcentra en bedrijven ontwikkelen wij nieuwe concepten en technieken op basis van biologische processen, die we toepassen in bijvoorbeeld:

  • verbetering van mestcompostering ter bevordering van de bodemgezondheid;
  • bio-augmentatietechnieken om biologische processen te versnellen of te verbeteren;
  • vergistingsprocessen voor (lokale) kringloopsluiting of biobrandstoffen.

Bioclear innoveert structureel

Om deze innovatieve concepten en technieken op de markt te brengen, werken wij samen met partners die net als wij gedreven zijn een bijdrage te leveren aan een duurzame welvaart en de circulaire economie.

BioClear Earth
 Rozenburglaan 13
       9727 DL Groningen,
       , Nederland
  Jeroen Tideman   bioclearearth.nl    tideman@bioclearearth.nl    06 467 158 67