Brabant Water

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.  800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater.

Een verantwoordelijke taak en daar handelen we ook naar. Wij streven niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening.

Grondwater in Brabant

Voor het drinkwater in de provincie Brabant wordt voor honderd procent gebruik gemaakt van grondwater. Brabant Water wint dit grondwater uit bronnen diep in de ondergrond. Deze bronnen krijgen een natuurlijke bescherming van de bodem met diverse kleilagen.

Eventuele vervuilende stoffen (medicijnresten, gewasbestrijdingsmiddelen) kunnen nauwelijks door deze kleilagen heen en kunnen onze bron, het grondwater, niet bereiken. Het drinkwater is dan ook altijd van uitstekende kwaliteit.

Bewaken van de kwaliteit

Wij monitoren de drinkwaterkwaliteit continu. Dit doen wij tijdens het oppompen en zuiveren van ons drinkwater maar ook bij het transport en zelfs steekproefgewijs op lokatie. Indien nodig nemen wij maatregelen.

Preventief doen we dat door het leidingnet regelmatig schoon te spoelen en leidingdelen op tijd te vervangen. Ons 18.000 km lange leidingnet is gemaakt van diverse materialen. Het soort leiding is vaak afhankelijk van de periode waarin deze gelegd is. Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken en vervangingstermijn. Dit is de basis van ons onderhoudsbeleid.

Brabant Water
 Minervum 7181
       4817 ZN Breda,
       , Nederland
  Hans Vromans   brabantwater.nl    zakelijkemarkt@brabantwater.nl    073 683 86 06