CE Delft BV

  • Type organisatie: Kennisinstituut

CE Delft doet onderzoek en geeft advies met het doel de opdrachtgever meer inzicht te geven in milieu-effecten.

We combineren technische, economische kennis met ervaring en inzicht in bedrijfs- en maatschappelijke processen (veranderingskennis).

Publicaties

  • Energiescenario’s 2030
  • Denktank Energiemarkt
  • Externe kosten (o.a. verkeer, kolen)
  • Handboek Schaduw prijzen
  • Klimaatneutrale gebouwde omgeving

Onze opdrachtgevers zijn partijen met geheel verschillende belangen, van bedrijven tot en met milieuorganisaties.

We kunnen zowel fundamentele lange-termijnoplossingen aandragen, maar ook direct toepasbare adviezen.

Onze consultants zijn gespecialiseerd in strategisch beleidsadvies op directieniveau voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

CE Delft smart grid tools

De consultants combineren kennis van veranderingsprocessen met inhoudelijke kennis voor de specifieke situatie van de opdrachtgever.

Als onderdeel van het strategisch beleidsadvies en toekomstverkenningen ontwikkelt CE Delft specifiek op het gebied van smart grids nuttige hulpmiddelen om dit gefundeerd te onderzoeken, zoals simulatiemodellen van elektriciteitsmarkten, de netbelasting op distributienetwerken, simulaties van slim laden en dergelijke.

CE Delft voerde in 2012 samen met DNV GL een grote studie uit naar de maatschappelijke kosten en baten van slimme elektriciteitsnetten. Hieruit bleek dat smart grids maatschappelijk gezien winstgevend zijn onder diverse scenario’s.

Presentatie Frans Rooijers – directeur CE Delft

 

CE Delft BV
 Oude Delft 180
       2611 HH Delft,
       , Netherlands
  Frans Rooijers   www.ce.nl    rooijers@ce.nl    015 2150150