Centrum voor Energievraagstukken – UvA

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Het Centrum voor Energievraagstukken – UvA,┬áricht zich op onderzoek en onderwijs met betrekking tot de publieke en private energievoorziening. Dit gebeurt vanuit een Europees en nationaal marktordeningsperspectief.

Het Centrum beoogt samen met andere onderzoeksorganisaties onderzoek en onderwijs over energievraagstukken samen te brengen en aan te jagen.

Het onderzoek wordt verricht vanuit verschillende disciplines, zowel de economische en juridische, als de technische wetenschappen, en vindt op eigen initiatief, maar ook op aanvraag plaats.

Het Centrum werkt samen met andere onderzoeksorganisaties, onder meer in het kader van de onderzoeksgroep Marktordening van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De werkzaamheden van het Centrum sluiten aan bij de samenwerking tussen de juridische faculteit van de UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde UvA in het kader van ACLE, het Amsterdam Center for Law and Economics.

Centrum voor Energievraagstukken – UvA
 Vendelstraat 8
       1012 XX Amsterdam,
       , Netherlands
  Frits Otte   goo.gl/9130oL    f.j.otte@uva.nl    06 5157 0167