Christelijke Woningstichting Patrimonium

  • Type organisatie: Woning corporatie

Patrimonium wil als woningstichting vanuit haar eigen visie op ‘goed wonen’ een betrouwbare en efficiënte verhuurder zijn van kwalitatief goede en betaalbare woningen aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien.

Groei van het bezit is geen doel op zich maar een middel tot bedienen in woonbehoefte.

Patrimonium wil zuinig omgaan met natuurlijke bronnen. Woningen worden daarom voorzien van duurzame middelen die weinig onderhoud vergen. Indien de exploitatie van de woning het toelaat zal energieneutraal het streven zijn.

Christelijke Woningstichting Patrimonium
 Peizerweg 136
       9727 AP Groningen,
       , Nederland
  Ludo Kobes   http://www.patrimonium.nl/    td@patrimonium-groningen.nl    050 529 9999