Cofely Smart Grid Solutions

  • Type organisatie: Adviesbureau

Cofely laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de realisatie van uw doelstellingen.

Wij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen.

Onze efficiënte en effectieve toepassingen in technologieën verbinden wij met vakkennis in financiële, proces- en beheersmatige aspecten van het werk dat wij uitvoeren voor onze klanten. Of dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management of on- en offshore constructies en services.

Het op een verantwoorde manier inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s in werk- en leefomgevingen en de vraag naar zuinig energiegebruik is ons dagelijks werk.

Teamwork en uitwisseling van kennis en kunde is daarin essentieel en vormt de basis van ons succes.

Betrokkenheid bij het bedrijf, bij onze klanten en een passie voor techniek zijn onontbeerlijke waarden.

Vanuit die vertrekpunten ontzorgt Cofely haar klanten met innovatieve, state-of-the-art oplossingen voor de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt.

Cofely draagt zo op een duurzame wijze bij aan een zuiniger gebruik van hulpbronnen, een comfortabel, energiezuinig binnenklimaat en een zo optimaal mogelijke benutting van technische installaties.

Cofely Smart Grid Solutions
 Industrieweg 20A
       1521 ND Wormerveer,
       , Netherlands
  Jacco van der Burg   http://energiekaart.net/organisatie/cofely/    Jacco.van.der.Burg@Cofely-GDFSuez.nl    075 646 7243 / 06 4887 1890