Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

  • Type organisatie: Adviesbureau

Cooll werkt aan een duurzame oplossing voor het koelen en/of verwarmen van gebouwen, zonder verbruik van elektriciteit, voor een concurrerende prijs.

De kernactiviteiten van Cooll

  • onderzoek
  • ontwikkeling
  • productie
  • marketing van een thermisch aangedreven warmtepomp

De markt waarop Cooll zich op dit moment richt is de Nederlandse en Duitse markt voor duurzame energiesystemen, bijvoorbeeld aangedreven door zonnecollectoren of restwarmte.

R&D

Daarnaast verricht het team van Cooll op projectbasis R&D activiteiten voor de high-tech space industrie, met name op het terrein van thermisch aangedreven cryogene koelsystemen. Dergelijke koelers worden toegepast voor het trillingsvrij koelen naar zeer lage temperaturen van infrarood detectors en andere hoogwaardige electronica.

Warmtepomp

  • Koeling en airconditioning is wereldwijd verantwoordelijk voor minstens 10% van het elektriciteitsverbruik en draagt daarmee significant bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
  • De markt voor koelsystemen groeit bovendien enorm waardoor dit percentage alleen maar groter wordt.
  • Koelsystemen vragen veelal schaarse en dus dure elektriciteit tijdens de piek-uren.

Interessant hierbij is dat de koel-vraag op veel plekken op de aarde ongeveer gelijk stijgt met de lokale zon-instraling.

Zon-aangedreven thermisch koelsysteem

Een zon-aangedreven koelsysteem is dan ook een logisch concept. De warmtepomp van Cooll kan worden aangedreven door warmte van relatief eenvoudige en goedkope zonnecollectoren (niet te verwarren met zonnecellen die stroom opwekken), het is dus een thermisch aangedreven koelsysteem.

Als alternatief kan ook afvalwarmte van bijvoorbeeld (kleine) energiecentrales worden gebruikt.

Het systeem is goed bruikbaar in Nederland maar biedt natuurlijk vooral toepassingsmogelijkheden in warme landen. Ook voor ontwikkelingslanden is het een ideale oplossing om bijvoorbeeld een afgelegen ziekenhuis te koelen.

Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.
 Hengelosestraat 298A
       7521 AM Enschede,
       , Nederland
  Johannes Burger   cooll.eu    info@cooll.eu    +31(0)53 7890623