D-INCERT

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Over D-INCERT

Het consortium Dutch-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht als platform om wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek, technologische innovatie en onderwijsvernieuwing nauw te kunnen verbinden met de transitie naar elektrisch vervoer in Nederland.

Het kennisplatform stimuleert snelle kennisdoorstroming, afstemming en samenwerking tussen de aangesloten partijen.

D-INCERT werkt daartoe samen met het innovatieve bedrijfsleven en overheden die een voortrekkersrol spelen op het gebied van elektrische mobiliteit.

De benadering van Dutch-INCERT is pre-competitief en gericht op onafhankelijke kennis- en technologieontwikkeling. Het doel is een strategische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van noodzakelijke innovaties en aan de succesvolle transitie naar elektrische mobiliteit in Nederland.

Onderzoek

Wel eens gedacht aan het gebruik maken van een onderzoek consortium? Deelnemende partners profiteren van elkaars kennis en expertise. Daarnaast kunnen ook individuele onderzoekers werken aan het oplossen van een probleem. De kennisorganisaties hebben ook ieder onderzoeksprojecten op het gebied van elektrische mobiliteit en de hiervoor benodigde systemen.

De menukaart geeft u een overzicht van het aanbod aan onderzoeksonderwerpen en de betrokken wetenschappers binnen de kennisinstellingen. U kunt altijd contact met ons opnemen. Wetenschappers worden graag geïnspireerd om nieuwe onderzoeksgebieden te verkennen.

Dutch-INCERT is een initiatief van:

  • TU Eindhoven
  • TU Delft
  • TU Twente
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Arnhem/Nijmegen
  • (en later Fontys Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam)
D-INCERT
 Technische Universiteit Delft Valorisation Centre/Dutch-INCERT, Mekelweg 2,
       2628 CD Delft,
       , Nederland
  Pauline van der Vorm   d-incert.nl    p.a.h.vandervorm@tudelft.nl    015 278 8965