De Huismeesters

  • Type organisatie: Woning corporatie

Wij zijn een echte buurtcorporatie. We zetten ons in voor onze huurders en voor de buurten en wijken waar zij wonen. We willen het woningaanbod en de woonkwaliteit in Groningen verbeteren door te zorgen voor goed en betaalbaar wonen.

Daarom zijn we actief in sociale wijkvernieuwing. We slopen of renoveren verouderde woningen, bouwen nieuwe woningen terug en richten de omgeving opnieuw in. Wij vinden: wonen is meer dan een dak boven je hoofd!

De Huismeesters
 Friesestraatweg 18
       9718 NH Groningen,
       , Nederland
  Jos Idema   www.dehuismeesters.nl/    j.idema@dehuismeesters.nl    050 365 7171