Deltalinqs

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam met als doel: het versterken van de internationale concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

700 aangesloten bedrijven

De ondernemersvereniging vertegenwoordigt ruim 700 bedrijven uit 14 sectoren, waar zo`n 90.000 mensen werken. De sector vertegenwoordigt 6,8% (circa 40 miljard) van het Bruto Nationaal Product (2012)

Het hoofdkantoor is gevestigd in PortCity II.

Deltalinqs domeinen

Vereniging

Deltalinqs is nadrukkelijk een vereniging voor en door leden. Bedrijven vragen zij mee te denken en hun expertise met anderen te delen.

Kennisnetwerken bieden hiervoor een uitnodigend platform. Gezamenlijk maken wij zo echt werk van gemeenschappelijke vraagstukken.

Waar nodig en mogelijk ontplooien zij bovendien haven brede initiatieven die voor alle leden van nut (kunnen) zijn. Voorbeelden zijn het Digital Safety Passport, het Deltalinqs Trainingen Loket en het Deltalinqs Jaardiner.

Lobby

Het netwerk van Deltalinqs is veelomvattend en divers. Lobby is voor een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op besluitvorming.

  • Zowel lokaal, nationaal als Europees brengt Deltalinqs de belangen van de leden bij vele instanties over het voetlicht.
  • Voor tal van autoriteiten – Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, Douane, etc. – zijn zij de natuurlijke gesprekspartner namens ondernemers.
  • Ook vertegenwoordigen zij het bedrijfsleven in projectorganisaties, werkprogramma’s en andersoortige initiatieven.
  • Deltalinqs is medeondertekenaar van de uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030. De in de havenvisie gestelde doelen willen wij actief helpen werkelijkheid te maken.

Statement

“Haven is een werkwoord: een combinatie van mensen en bedrijven, waarin we samenwerken aan een sterke haven. De Rotterdamse haven en industrie vertegenwoordigen een enorme economische waarde, waarin we moeten blijven investeren.”

Bestuur

De vereniging is opgericht in 2001 en is de voortzetting van de veel oudere Havenondernemersvereniging Rotterdam SVZ (1907) en de Stichting Europoort/Botlek Belangen (1962). Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, geleid door een onafhankelijke voorzitter. De dagelijkse organisatie die alle activiteiten uitvoert telt 18 medewerkers.

Deltalinqs
 Waalhaven Zuidzijde 19
       3089 JH Rotterdam,
       , Nederland
  Steven Lak   deltalinqs.nl    info@deltalinqs.nl    010 - 40 20 399