Driven by Values

  • Type organisatie: Adviesbureau

Driven by Values ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van de biobased en circulaire economie, de energietransitie, en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Driven by Values expertise

Warmtenetwerken

Driven By Values zet zich in om warmte die bij industriële processen ontstaat op te vangen en te leveren aan bedrijven en woningen in de omgeving. Door warmtenetten kan deze warmte nuttig en duurzaam hergebruikt worden in plaats van de lucht worden ingeblazen. Driven By Values heeft veel ervaring met het gehele proces van de aanleg van een warmtenet, van de ontwikkel- tot en met de realisatiefase, inclusief de business cases, subsidies, aanbestedingen en vergunningen.

Duurzame energie opwekking

Driven By Values ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, onder andere windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Driven By Values helpt bij de ontwikkeling en zorgt voor een goede projectvoortgang en communicatie tussen de overheid en de nabije omgeving.

Verduurzaming panden

Isolatie, LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen in panden zorgen direct voor kostenbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Driven By Values zorgt ervoor dat de investeringen acceptabel blijven, dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en dat de organisatie zo wordt ingericht dat projecten succesvol verlopen.

Visie en strategie

Driven By Values heeft veel ervaring met het opstellen van visie- en strategiedocumenten. Uiteraard kunnen wij niet voor u spreken wanneer het om uw ideeën en toekomstbeeld gaat, maar wij kunnen wel de handvaten aanreiken die nodig zijn om tot een visie te komen. Ook zetten wij onze ervaring en inzicht in om samen met u een strategie, tactieken en maatstaven op te stellen.

Driven by Values
 Poststraat 8
       6135 KR Sittard,
       , Nederland
  Dennis Fokkinga   drivenbyvalues.nl    d.fokkinga@d-bv.nl    0646257100