DSM

 • Type organisatie: High tech: Producent / Leverancier van high tech apparatuur
DSM beseft dat het dringend noodzakelijk is om het energiesysteem van de planeet om te vormen van een op fossiele brandstoffen gebaseerd systeem naar een systeem met een meer hernieuwbare energiemix, terwijl tegelijkertijd een concurrerende energievoorziening veilig wordt gesteld.
DSM steunt de inspanningen om tot een circulaire economie te komen waarin goederen en diensten op duurzame wijze gebruikt en geproduceerd worden. Een hernieuwbaar energiesysteem zal daar een belangrijk onderdeel van zijn.

DSM goals

 • DSM zet zich in voor verantwoord en efficiĆ«nt gebruik van energie.
 • Waar mogelijk stimuleert DSM plaatselijke initiatieven om op fabriekslocaties hernieuwbare energie te genereren onder optimale benutting van de plaatselijke omstandigheden.
 • Als energieconsument is DSM afhankelijk van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie via het elektriciteitsnet of via andere plaatselijke energieleveranciers, en daarmee ook van het energiebeleid en de stimuleringsmaatregelen van landen waarin de onderneming actief is.
 • In het kader van de ondernemingsstrategie heeft DSM milieudoelstellingen voor de lange termijn vastgesteld, waaronder een verhoging van de energie-efficiency met 20% in 2020 vergeleken met 2008 en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 25% in dezelfde periode.
 • DSM streeft ernaar zo efficiĆ«nt mogelijk bij te dragen aan een wereldwijde reductie van broeikasgassen.
 • DSM is ook actief op het gebied van coatings voor zonnepanelen en composietharsen voor de wieken van windmolens, om maar enkele voorbeelden te noemen.
 • DSM zal ook blijven bijdragen aan alternatieve energie-oplossingen zoals biobrandstoffen, zonne-energie en windenergie.

DSM Advanced Surfaces B.V.

DSM Advanced Surfaces biedt oplossingen voor de ontwikkeling en toepassing van slimme coatings. Onze huidige Advanced Surfaces zijn nog ontworpen voor glas, we willen ons assortiment uitbreiden met slimme coatings voor kunststoffen en folies.

Door anti reflectie coating laat glas meer licht door in plaats van het te reflecteren. Daarmee verhogen de prestaties van een breed scala aan toepassingen in verschillende sectoren zoals:

 • de zonne-energie industrie
 • tuin en landbouw kassen
 • verlichting industrie

Zonnepanelen

DSM heeft de best presterende anti reflectie coating technologie voor zonnepanelen die op dit moment op de markt verkrijgbaar is. Door simpelweg de hoeveelheid zonlicht dat op de panelen weerkaatst te reduceren, zorgt de anti reflectie coating ervoor dat meer zonne-energie wordt opgevangen en elk paneel meer energie kan produceren.

 

DSM
 Het Overloon 1
       6411 TE Heerlen,
       , Nederland
  Oscar Goddijn   dsm.com    Oscar.Goddijn@DSM.com    +31 46 476 3559