Dura Vermeer

  • Type organisatie: Woning corporatie

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd.

Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Met onze integrale aanpak stemmen wij continu kennis en werkzaamheden op elkaar af. Dat schept ruimte voor flexibiliteit en meedenken. Met co-creatie verkrijgen en behouden we inzicht in jouw behoeftes en weten we hoe we daar maximale invulling aan kunnen geven.

Met het ESCo-model financieren we (een groot deel van de) renovatie vanuit energiebesparende maatregelen. Hierdoor heb je minder investeringsbudget nodig en ben je verzekerd van co-creatiepartners die op de lange termijn met je mee blijven denken en garant staan voor gemaakte afspraken.

Vooruitziende blik? We kijken uit naar een afspraak.

 Rotterdam Airportplein 21
       3045 AP Rotterdam,
       , Nederland
  Andre Koster   http://www.duravermeer.nl/    info@duravermeer.nl    (010) 280 87 00