Ecovat

  • Type organisatie: High tech: Producent / Leverancier van high tech apparatuur

Op dit moment is er nog een wereld te winnen in de verduurzaming van de agrarische sector en de gebouwde omgeving, waar men naarstig op zoek is naar warmteopslag-systemen. 

9 maanden thermische opslag

Bij de huidige bekende systemen kan slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet economisch rendabel. Het Ecovat® energieopslagsysteem heeft echter een innovatief principe: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen.

Op het snijvlak van Agrifood, duurzame energie en de bouw is Ecovat® the missing link.

Ecovat
 Loopkantstraat 7a
       5405 NB Uden,
       , Nederland
  Ing. A.W. (Aris) de Groot   http://www.ecovat.eu/    info@ecovat.eu    +31 413 33 41 41