Eemflow Energy

  • Type organisatie: Woning corporatie

Eemflow Energy geeft advies aan toonaangevende opdrachtgevers uit de energiesector en daarbuiten en ontwikkelt een nieuw energiebedrijf (een coöperatieve energievereniging) om de duurzame energietransitie van onderaf te faciliteren en te versnellen.

Eemflow Energy combineert ervaring en kennis van zowel de financiële als de energiemarkten waardoor strategische en financiële voordelen kunnen worden behaald.

Verder gebruikt Eemflow Energy haar kennis om decentrale opwekking en lokale verstroming van energie economisch haalbaar en praktisch uitvoerbaar te maken.

Eemflow Energy wil met dit project graag experimenteren met vormen van vraagbundeling, zodanig dat revenuen van duurzame energie ook terecht komen bij huishoudens en kleine bedrijven.

Eemflow Energy
 Postbus 8
       3740 AA Baarn,
       , Netherlands
  Maarten van der Kloot Meijburg   www.eemflowenergy.eu    meijburg@eemflowenergy.eu    +31 (0)6 43 053 281