Eindhoven University Electrical Engineering

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology.

Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs

Electrical Engineering & bedrijfsleven

De Faculteit Electrical Engineering werkt intensief samen met het bedrijfsleven. De faculteit vindt het van groot belang om wetenschappelijke kennis voor het bedrijfsleven en de maatschappij toegankelijk te maken.

Electrical Engineering richt zich in haar onderzoek op drie aandachtsgebieden:

  1. The Connected World (ontwikkelingen binnen communicatie)
  2. Smart and Sustainable Society (gericht op een duurzame maatschappij)
  3. Care and Cure (Electrical Engineering in de gezondheidszorg)

Samenwerking industrie en bedrijfsleven
Binnen deze onderzoeksgebieden werken medewerkers en studenten van de faculteit intensief samen met de industrie en het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen zij nieuwe ideeën, ontwerpen en producten. De industrie en het bedrijfsleven participeren bovendien in diverse onderwijsprojecten, waarbij wederzijdse kennis wordt opgedaan.

Ook stimuleert en ondersteunt de faculteit ondernemerschap. Dit gebeurt in verschillende fasen waarbij de faculteit samenwerkt met regionale, nationale en internationale partners.

Eindhoven University Electrical Engineering
 Den Dolech 2
       5600 MB Eindhoven,
       , Netherlands
  Guus Pemen   www.tue.nl    a.j.m.pemen@tue.nl    040-247 4492 of 040-247 3993