Energiecoöperatie Tegenstroom

  • Type organisatie: Lokale energiecooperatie

Energiecoöperatie Tegenstroom in de Haarlemmer levert uitsluitend groene energie uit de omgeving aan de buurt.

Tegenstroom heeft geen winstoogmerk

Wij zijn een bv zonder financieel winstoogmerk. Wij geloven dat winst zich niet alleen laat uitdrukken in geld. Door sociaal te ondernemen laten we zien dat geld verdienen samen gaat met zorg voor elkaar en zorg voor onze planeet. Alles wat we verdienen, investeren we in lokale opwek van duurzame energie.

Onze winst is:

minder C02-uitstoot, onafhankelijkheid, meer sociale betrokkenheid, lokale werkgelegenheid, voldoende financiële middelen om voort te bestaan en te kunnen investeren in nog meer schone energie.

Initiatief van de gemeente

Tegenstroom is opgericht door de gemeente Haarlemmermeer, omdat de gemeente ons geloof in sociaal ondernemen deelt. En omdat de gemeente behoefte heeft aan lokaal opgewekte duurzame stroom. Ter bevordering van de onafhankelijkheid, voor een schone leefomgeving en om de energierekening van iedereen binnen de gemeente te beheersen. Nu en in de toekomst.

Voor de levering van energie werkt Tegenstroom werkt samen met de Duurzame Energie Unie. De Duurzame Energie Unie is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door de Windunie, TexelEnergie en Stichting Urgenda.

Vanzelfsprekend is de Duurzame Energie Unie al drie jaar op rij de groenste stroomleverancier van Nederland in het landelijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Wise en Natuur&Milieu.

Energiecoöperatie Tegenstroom
 Postbus 81
       2130 AB Hoofddorp,
       , Nederland
  Andrea van de Graaf   tegenstroom.nl    Pia@tegenstroom.nl    023 20 40 400