EnerGQ BV

  • Type organisatie: Adviesbureau

Is uw organisatie een grootverbruiker van energie? enerGQ helpt uw organisatie snel en blijvend af van 10% tot 30% overtollig energieverbruik.

Dit doen we door op elk moment het overtollig energieverbruik zichtbaar te maken met onze unieke zelflerende technologie. Wij hebben daardoor voor grootverbruikers de snelst terugverdienende oplossing om veel energie te besparen.

De enerGQ-technologie geeft, na een nulmeting van 4 maanden, aan waar en wanneer er sprake is van overtollig energieverbruik. U ziet of de oorzaak ervan gezocht moet worden bij menselijk handelen of bij uw apparatuur die niet optimaal functioneert.

Maatregelen die het overtollig gebruik elimineren zijn dan ook operationeel van aard en kunnen direct worden genomen zonder te investeren. De technologie maakt ook meteen de besparingen zichtbaar.

EnerGQ BV
 Laan Corpus Den Hoom 300
       9728 JT Groningen,
       , Netherlands
  Rob Burghard   https://www.energq.com    rburghard@energq.com    050 5248373