EnergyMatters

  • Type organisatie: Adviesbureau

EnergyMatters is een onafhankelijk advies- en kennisbureau op het gebied van energiebesparing en decentrale opwekking met warmte-krachtkoppeling (WKK) en duurzame energie.

EnergyMatters is voortgekomen uit het adviesbureau Cogen Projects en heeft daarmee ruim 20 jaar ervaring. Ons enthousiaste team bestaat uit jonge inventieve medewerkers en ervaren adviseurs.

Wij helpen u bij:

  • het vaststellen van energiebesparingsmogelijkheden
  • het uitwerken en implementeren van een nieuw systeem
  • het optimaliseren van een bestaand systeem of het doorrekenen van de gevolgen van nieuwe regelgeving
    Dat kan gaan om een WKK, een warmte/koude-opslag (WKO) of geothermie systeem, maar ook een strategische studie of masterplan.

EnergyMatters expertise

Wij hebben een benadering, waarbij we naast de technische opzet ook kijken naar de hoogte van de investering, de economie en andere aspecten zoals regelgeving, markt- en beleidsontwikkelingen.

Wij zijn actief voor kleine en grote opdrachtgevers in de gebouwde omgeving, de agrarische sector en de industrie. Ook ondersteunen wij energiebedrijven of overheden met projecten in deze sectoren.
We streven naar slimme, betrouwbare en creatieve oplossingen vanuit een integrale benadering.
EnergyMatters
 Princenhofpark 10
       3972 NG Driebergen,
       , Nederland
  Arjen de Jong   http://energymatters.nl/    arjen.dejong@energymatters.nl    06 30 368 827