Enexis BV

  • Type organisatie: Netbeheer

Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. 

Enexis brengt stroom en gas in huis en bedrijf in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

 

Energie in goed banen

De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven, werken, produceren en ons verplaatsen. Daarmee vervult energie een centrale plek in de samenleving. Wat ons bij Enexis drijft is energie te kunnen brengen naar de plekken waar mensen licht en warmte nodig hebben. Elke dag weer werken we aan een slimmer, duurzamer en veilig energienetwerk. Dat doen we met vakmanschap en vanuit betrokkenheid.

Via een grotendeels onzichtbaar netwerk van kabels en leidingen voorzien we als netbeheerder 2,7 miljoen huishoudens in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas.

Steeds vaker wekken onze klanten zelf hun zonnestroom of windenergie op. Dat vraagt om een slim energienet, want het aanbod zon- en windenergie kunnen we lastig voorspellen. Evenals het verbruik van energie. We moeten daarom vraag en aanbod op elkaar afstemmen, anders raakt het net overbelast.

Duurzaamheid als drijfveer

Enexis staat voor betrouwbaar en betaalbaar energietransport. Nu en in de toekomst. Daarom is verduurzaming een vast onderdeel van ons werk. We denken in duurzame oplossingen.

We zijn een publiek bedrijf, met een maatschappelijk taak en we hebben een publieke verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met onze omgeving en de materialen die we gebruiken.

 

Enexis BV
 Magistratenlaan 116
       5223 MB 's Hertogenbosch,
       , Netherlands
  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14