Estrac

  • Type organisatie: Kennisinstituut

TNO, ECN en de Energy Academy Europe in Groningen starten een nieuw innovatiecentrum: het Energy Systems Transition Centre: afgekort Estrac.

Estrac moet energievraagstukken, onderzoek en toepassing uit verschillende invalshoeken samenbrengen.

Volgens André Faaij – wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe – is het in 2015 door meer dan 190 landen bereikte klimaatakkoord van Parijs, de aanleiding.

‘Daardoor is alles veranderd. Alles gaat op de schop om de afgesproken doelstellingen te halen: de hele gebouwde omgeving, de transportsector, de industrie. Dat is niet meer goed te overzien met één of twee partijen.’

Multidisciplinaire aanpak

Faaij omschrijft Estrac als een ‘open einde samenwerkingsverband’, waarin de deelnemers veel verschillende kennis zal bundelen. Er zal multidisciplinair worden gewerkt.

Thema’s zijn:

  • gedrag van consumenten
  • psychologie
  • over de vraag of, hoe en wanneer nieuwe technologieën commercieel kunnen worden ingezet

De kern van het instituut is straks gehuisvest in het nieuwe Energy Academy Europe-gebouw in Groningen, dat eind dit jaar wordt opgeleverd.

Energiebedrijven Gasunie, GasTerra, EBN en NAM zijn als partners betrokken bij het Estrac-initiatief. Gesprekken over deelname zijn gaande met de elektriciteitssector, ICT-, chemie- en netwerkbedrijven. Daarnaast wordt ook met maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties gepraat over betrokkenheid.

Estrac’s eerste project

De eerste miljoenen van het startkapitaal zijn al toegekend aan projecten die nu worden opgestart. Een daarvan, een onderzoek over Energie’hub’ Noordzee is al in volle gang.

TenneT onderzoekt de kansen voor de bouw van een energie-eiland in het midden van de Noordzee dat functioneert als een elektriciteitshub.

Het voordeel van het nog te ontwikkelen eiland is dat je er veel windparken op kunt aansluiten en dat de energie gedistribueerd kan worden naar de omringende Noordzee landen Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken.

De verwachte voordelen:

  • de transmissiekabels fungeren ook als schakels tussen de energiemarkten van de volgende landen
  • een relatief sterke en stabiele windsterkte
Estrac
 Blauwborgje 6
       9747 AC Groningen,
       , Nederland
  André Faaij   energyacademy.org    info@energyacademy.org    +31 (0)50 363 9647