Etriplus

  • Type organisatie: Adviesbureau

Etriplus is het eigen energie ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo en daarmee ook voor Trade Port Noord Venlo. Het realiseert de verduurzaming van de energievoorziening en de verbetering van de concurrentiepositie van de ondernemers in het gebied.

Etriplus treedt vooral op als ontwikkelaar van duurzame energie-oplossingen.

Etriplus is in 2013 opgericht door de gebiedsontwikkelaar, de Development Company Greenport Venlo (DCGV), en de Alliander, ARCADIS Nederland, Greenchoice en Ekwadraat.

Zelfvoorzienend

Binnen de ontwikkeling van Greenport Venlo wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke mate van zelfvoorziening op het gebied van energie en water.

Op energiegebied wordt dit ingevuld door het

  • (her)gebruik van gerecyclede materialen
  • besparingen in het ontwerp
  • hergebruik van restwarmte
  • duurzame energieopwekking en -levering

We verwachten dat ongeveer 40% van de energievraag binnen Greenport Venlo op duurzame wijze zal worden geproduceerd.

 

Etriplus
 Innovatoren 9A, Sint Jansweg 15,
       5928 RC Venlo,
       , Nederland
  Raymond Roeffel   http://www.tradeportnoordvenlo.nl/energie    r.roeffel@etriplus.nl    +31 77 850 34 50