Femtogrid

  • Type organisatie: Woning corporatie

Femtogrid zorgt voor veilige, betrouwbare en plug & play oplossingen voor zonne-energie. Wij zorgen voor een maximalisering van de energieopbrengst per zonnepaneel.

Wij onderscheiden ons daarmee van traditionele string systemen, welke de energieopbrengst maximaliseren per string.

  • Door anders te denken zijn wij in staat de totale hoeveelheid energieopbrengst te maximaliseren en de beperkingen en zwakheden van traditionele string oplossingen op te heffen.
  • Onze producten maken het mogelijk voor module fabrikanten, omvormer fabrikanten, distributeurs, system integrators, installateurs, en systeem eigenaren om de totale energieopbrengst per systeem te maximaliseren door gebruik te maken van Maximum Power Point Tracking (MPPT) per zonnepaneel en de zonnepanelen parallel aan te sluiten op de omvormer.
  • Femtogrid beperkt daarmee de invloed van schaduw, module mismatch, module veroudering mismatch, vervuiling mismatch en temperatuur variaties.
  • Met Femtogrid is het bovendien mogelijk om verschillende dakvlakken met verschillende hellingshoeken en/of oriëntaties te combineren in één systeem.
Femtogrid
 Pedro de Medinalaan 11
       1086 XK Amsterdam,
       , Netherlands
  Tom Engbers   www.femtogrid.com    tomengbers@femtogrid.com    020 5672140