Fosbury Energy

  • Type organisatie: Adviesbureau

FosburyEnergy adviseert en ondersteund (groepen van) bedrijven en overheden bij de sluiting van energie kringlopen op industrie en agro gebieden en in steden.

De rest energie van het ene bedrijf is prima te gebruiken door het andere bedrijf. We richten ons vooral op energie maar nemen ook andere reststromen mee. Op die manier wordt de afval van de ene organisatie de grondstof van het andere. Daardoor wordt waarde gecreëerd voor beide partijen en wordt de uitstoot van CO2 vermindert en het gebruik van energie verlaagd.

Fosbury Energy organiseert, inventariseert, coördineert en bemiddelt bij het tot stand brengen van energie verbindingen.

Dick Fosbury

Het bureau heeft zijn naam ontleend aan Dick Fosbury, een hoogspringer.

Dick Fosbury was de eerste die achterwaarts over de lat sprong. Met dezelfde energie kon hij veel hoger springen dan zijn concurrenten.

En vanuit die gedachte heeft Fosbury Energy zijn visie op het energievraagstuk ontwikkeld. In hun visie moet je veel verder gaan dan energie besparen en investeren in duurzaamheid.

Overstappen op hernieuwbare energiebronnen en besparen op afval is de eerste stap. Maar om écht verder te komen moet je verbindingen aangaan. Samenwerkingen zoeken. Verbindingen tussen buren, tussen bedrijven, particulieren en overheden, tussen bedrijven onderling. Bijvoorbeeld omdat het ene bedrijf reststromen heeft die grondstoffen voor de ander zijn.

Natuurlijk, helemaal nieuw en onbekend zijn deze principes niet. Het sluit nauw aan op het idee van een circulaire economie of Cradle2Cradle. Fosbury zoekt het juist ook in de praktische vertaling om ver te komen. Net zoals de hoogspringer.

Fosbury Energy
 Tabaksteeg 7
       3832 LZ Leusden,
       , Nederland
  Henk van Dijk   fosburyenergy.nl    Henk@fosburyenergy.nl    033-7600191