Fourtress

  • Type organisatie: Leverancier

Als dienstverlener op het gebied van embedded software, technische automatisering en app development ondersteunt Fourtress bedrijven met behoefte aan specifieke kennis of extra capaciteit.

Of het nu gaat om device drivers of applicaties, Fourtress levert innovatieve technologische diensten en ontwikkelt producten voor opdrachtgevers die hoge kwaliteitseisen stellen. Fourtress doet dit in de vorm van consultancy, (inhouse) projecten en detachering.

Typerend voor Fourtress is de passie voor hoogwaardige technologie, gecombineerd met een persoonlijke benadering van de klant.

Fourtress voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Fourtress
 Meerenakkerplein 20
       5652 BJ Eindhoven,
       , Nederland
  Harry Schlatmann   www.fourtress.nl    info@fourtress.nl    +31 (0)40 2661080