GasUnie

  • Type organisatie: Netbeheer

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Gas is een belangrijke energiebron in Noordwest Europa.

Om gas veilig en betrouwbaar bij de eindverbruiker te krijgen, beschikt de GasUnie over een hoogwaardig gastransportnet. Dit net wordt door onze klanten gebruikt om gas door te laten transporteren richting eindverbruikers.

Een aantal klanten is op het net aangesloten om zelf gas te verbruiken.

Internationaal

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt.

Diensten

  • het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur
  • het deelnemen in internationale projecten
  • het ontwikkelen van nieuwe diensten

Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

GasUnie
 Concourslaan 17
       9727 KC Groningen,
       , Netherlands
  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578