Gemeente Almere

 • Type organisatie: Gemeente

Almere heeft in de afgelopen 35 jaar een geschiedenis ontwikkeld, waarin nieuwe soorten van gebiedsontwikkeling, innovatie en experimenten op allerlei gebieden een plek hebben gekregen. Met de grootschalige gebiedsontwikkelingen die voor Almere 2.0 zijn voorzien, zien we kansen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van energie, mobiliteit , water en productief landschap.

Doel Almere

De gemeente wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling, waarin het warmtenet een centrale rol speelt.

Energie

Bij de ontwikkeling van Almere wordt ernaar gestreefd dat de gemeente energieneutraal is vanaf 2025. Zo wordt 40% van de energievraag binnen de gemeente opgewekt op duurzame manier. We nemen energiebesparende maatregelen en zorgen voor duurzame vormen van energieopwekking.

Mobiliteit

Almere wil meer mensen uit de auto en in het openbaar vervoer en op de fiets te krijgen. Dat kan onder andere door betere op- en overstapplaatsen van de auto naar OV of fiets te maken. Ook zullen we meer elektrisch vervoer stimuleren, zowel in het openbaar vervoer als voor particulier vervoer.

Productief landschap

De rijkdom aan groen-blauwe structuren die Almere heeft, zal ingezet worden voor duurzame systemen van energie, water en mineralen kringloop, o.a. lokale voedselproductie en gft verwerking.

Water

Almere ontwikkelt duurzame watersystemen. Almere wordt een klimaat bestendige stad en zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid tegen overstromingen.

Voorbeeldprojecten

 • Eerste verkeerslichten werkzaam op zonenergie
  Sinds december 2015 werken de eerste verkeerslichten  op zonenergie
 • Floriade 2022
  De Floriade wordt een vernieuwende wereldtuinbouwtentoonstelling. De Floriade wordt opgebouwd rondom 4 thema’s: feeding, greening, healthing en energizing. De focus ligt op eten. Voor de gemeente is de Floriade geen eenmalig evenement, maar een gezamenlijke, meerjarige onderneming die resulteert in een geheel nieuwe, blijvend groene stadswijk in het centrum van de stad
 • BouwEXPO Tiny Housing 2016/2017
  Almere ondersteunt het project Tiny Housing waarin kleine energieneutrale en vaak ook mobiele ‘huisjes’, ontworpen, gebouwd en gedemonstreerd worden.
 • Urban Greeners
  Urban Greeners zijn jonge ondernemers met een voorhoedepositie in de aanloop naar de Floriade van 2022. Sinds 2013 initiëren zij innovatieve projecten.
 • Energieneutraal maken van sportaccommodaties
  De oplossingen liggen voor de hand: de hallen hebben platte daken, dus zonnecollectoren zijn een goede optie. Daarnaast is nog veel winst te halen met isolatie en door verouderde warmte-installaties te vervangen.
Gemeente Almere
 Stadhuisplein 1
       1315 HR Almere,
       , Nederland
  Alex van Oost   Almere.nl    acvoost@almere.nl    036 5399387