Gemeente Amsterdam

  • Type organisatie: Gemeente

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik.

In 2040 wil Amsterdam aardgasvrij zijn!

Energietransitie

De sleutel ligt in een snelle transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Want verbruik van hernieuwbare energiebronnen kost uiteindelijk vele malen minder, de bron is onuitputtelijk en de stad vervuilt minder.

Energie Atlas

De Amsterdamse Energie Atlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en mogelijke energiebronnen in de stad overzichtelijk bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs blok.

Meer concrete plannen Duurzaam Amsterdam

  • energiebesparing
  • het versneld aansluiten op stadswarmte van bestaande woningen
  • de markt zal worden uitgedaagd om nog duurzamer te bouwen
  • verdere stimulering van elektrisch vervoer
  • slimme distributie
  • uitbreiding van de milieuzone naar bestelwagens
  • in de komende jaren worden 111 scholen gezonder en duurzamer gemaakt
Gemeente Amsterdam
 Amstel 1
       1011 PN Amsterdam,
       , Nederland
  Laura Hakvoort   amsterdam.nl    l.s.hakvoort@amsterdam.nl    06 83643200